CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200111
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
LÃNH ĐẠO VÀ TỔ, BỘ PHẬN PHÒNG GD-ĐT SƠN HÒA
 
 
  TRƯỞNG PHÒNG:HOÀNG VŨ ANH
Điện thoại : 0573506566
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: hvanh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  .

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:LÊ TÍNH
Điện thoại :
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  Giáo dục Mầm non, giáo dục Dân tộc, Khảo thí, tự vệ cơ quan. Trung tâm học tập cộng đồng;Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng; Chủ tài khoản số 3;Phụ trách các bộ phận: Bộ phận Giáo dục Mầm non, bộ phận khảo thí; Phụ trách các dự án: . Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành.;Phụ trách địa bàn: Krông Pa, Suối Trai, Eachà Rang, Sơn Phước, Phước Tân.

  KẾ TOÁN TRƯỞNG:ĐINH NGỌC HÀ
Điện thoại :
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: dnha.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Kế toán tổng hợp; phụ trách cơ sở vật chất.

  CHUYÊN VIÊN:NGUYỄN VĂN PHÚ
Điện thoại : 0983861423
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: nvphu.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Đoàn-Đội; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Công đoàn ngành; Hội cựu giáo chức; Hội chữ thập đỏ

  CHUYÊN VIÊN:TRẦN VĂN NGỌC
Điện thoại : 0982861946
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: tvngoc.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:LÊ THỊ THUẤN
Điện thoại : 057.3861714
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: ltthuan.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:VÕ ĐÌNH THANH
Điện thoại : 0984913618
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: vdthanh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:ĐINH VĂN MIỀN
Điện thoại : 0978685355
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: dvmien.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:HUỲNH BẢO THẮNG
Điện thoại : 0979800122
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: hbthang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  KẾ TOÁN:PHAN THỊ THỦY
Điện thoại : 057.861328
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: ptthuy.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:LÝ THỊ HẢI
Điện thoại : 057.861328
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: lthai.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:PHẠM THỊ MỸ LIÊN
Điện thoại : 0977704820
Địa chỉ : Sơn Hà-Sơn Hoà-Phú Yên
Thư điện tử: ntmlien.pgdsonhoa@phueyn.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  VĂN THƯ:BÙI THỊ LIÊN
Điện thoại : 057.3861328
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  CHUYÊN VIÊN:NGUYỄN HỮU THẮNG
Điện thoại : 0982305824
Địa chỉ : TT Củng Sơn -Sơn Hoà- Phú Yên
Thư điện tử: nhthang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  Chuyên viên:VÕ ĐÌNH TRƯỜNG
Điện thoại :
Địa chỉ : TT Củng Sơn
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  Chuyên môn THCS

  Chuyên viên:VÕ CHÍ THÀNH
Điện thoại :
Địa chỉ : TT Củng Sơn
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  Chuyên môn giáo dục tiểu học

   
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048