CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200111
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

STT NỘI DUNG THÔNG TIN NĂM HỌC
1 Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2010-2011
2 Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2010-2011
3 Quyết định về khen thưởng thành tích năm học 2008-2009 của UBND huyện Sơn Hòa 2008-2009
4 Bảng tổng hợp kết quả thi đua- khen thưởng năm học 2006-2007 2006-2007
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048