CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG PTDTBT ĐINH NÚP
  Địa chỉ:
Thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
0573656013
  Thư điện tử :
ptdt.dinhnup.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  

10 Đảng viên

Danh sách Đảng viên trong chi bộ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Đức Học

Bí Thư chi bộ

 

2

Ưng VĂn Lai

Phó bí thư chi bộ

 

3

Phạm Anh Quốc

ĐV

 

4

Phạm Thị Thu

ĐV

 

5

Huỳnh Tấn Nhơn

ĐV

 

6

Lê Thị Thanh Minh

ĐV

 

7

Trương Đình Lâm

ĐV

 

8

Hồ Thị Ngọc Lân

ĐV

 

9

K Pă Y Hoàng

ĐV

 

10

Trần Vũ

ĐV

 

Chi bộ Đảng được thành lập năm 2005, trong quá trình hoạt động nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh (năm 2006, 2007, 2008) được huyện ủy cấp giấy khen (năm 2008). Tiếp tục phát huy thế mạnh của chi bộ đoàn kết xây dựng, quản lý chi bộ trong sach vững mạnh trong những năm đến.

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048