CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẪU GIÁO EACHARANG
  Địa chỉ:
Thôn Kiến Thiết xã Ea Chà Rang huyện Sơn Hòa
  Điện thoại:
.
  Thư điện tử :
.
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
 
 
GIÁO VIÊN-CÔNG NHÂN VIÊN.
Hiệu Trưởng: Võ Thị Nguyệt Thu  
Năm sinh : 02/06/1981
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: TN CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ trưởng : Lê Thị Tâm  
Năm sinh : 02/06/1981
Nguyên quán: Hoàng Giang- Nông Cống -Thanh Hóa
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Nguyễn Thị Viết Lành  
Năm sinh : 12/08/1981
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Tạ Thị Minh Hương  
Năm sinh : 14/11/1983
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Vũ Thị Lương  
Năm sinh : 18/10/1980
Nguyên quán: Nghĩa Dũng,Tân Kỳ, Nghệ An
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Quyên  
Năm sinh : 05/11/1980
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : Lê Thị Minh Hà  
Năm sinh : 30/10/1971
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048