CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN PHƯỚC
  Địa chỉ:
Thôn Hòn Ông - Xã Sơn Phước - Huyện Sơn Hòa
  Điện thoại:
057.
  Thư điện tử :
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   5-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Tổ chức nhân sự nhà trường
Hiệu trưởng: NGUYỄN THỊ THU THỦY  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Thừa Thiên Huế
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2008
Điện Thoại: 0975 175 815
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên-CT CĐCS: NGUYỄN THỊ LAN  
Năm sinh : 01 / 05 / 1979
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại: 0168 5833 914
Thành tích cá nhân:
.
Tổ trưởng chuyên môn: LÊ THỊ NHẬT  
Năm sinh : 08 / 09 / 1984
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2006
Điện Thoại: 01225 482 292
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: THÁI THỊ NGỌC THÚY  
Năm sinh : 17 / 06 / 1986
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2008
Điện Thoại: 0905394264
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: LA THỊ THANH MAI  
Năm sinh : 28 / 02 / 1988
Nguyên quán: Sơn Phước - Sơn Hòa - Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2009
Điện Thoại: 01692 378 207
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG  
Năm sinh : 14 / 06 / 1982
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MT năm 2006
Điện Thoại: 0978 677 081
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: LA O THỊ TRƯA  
Năm sinh : 18 / 04 / 1982
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Điện Thoại: 01657 511 592
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048