CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦNG SƠN SỐ 2
  Địa chỉ:
Số 1 Đường Trần Hưng Đạo -TT Củng Sơn- Sơn Hòa
  Điện thoại:
057 3861560
  Thư điện tử :
th.cungson2.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng: Đỗ Công Bình  
Năm sinh : 1960
Nguyên quán: Đức Bình Đông – Sông Hinh – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2005
Điện Thoại: 0986 953847
Thành tích cá nhân:
.
Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Hương  
Năm sinh : 1960
Nguyên quán: Đức Bình Đông – Sông Hinh – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2002
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Từ năm 1990  1995 đạt CSTĐ cơ sở và cấp ngành. Năm 2003  2006: 3 năm liền đạt CSTĐ cơ sở, 1 bằng khen được LĐLĐ tỉnh tặng, 1 huy chương vì sự nghiệp GD, năm 1997- 1998 đạt GV giỏi cấp huyện, năm 2007 đạt gia đình nữ CNVC-LĐ tiêu biểu xuất sắc
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Kiều  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Xã Phúc Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2002
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Đạt chiến sĩ TĐCS từ năm 2004 đến nay Năm 2007 – 2008 được UBND tỉnh tặng bằng khen
Tổ CM Khối 1
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bính  
Năm sinh : 1986
Nguyên quán: Hòa Thành – Đông Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại: 01684338669
Thành tích cá nhân:
Gv giỏi cấp tỉnh – CSTĐ cấp tỉnh năm 2005 – 2006
Tổ phó: Nguyễn Thị Viết Tâm  
Năm sinh : 30/12/1974
Nguyên quán: Thị trấn Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đặng Thị Hoài Bắc  
Năm sinh : 26/11/1972
Nguyên quán: Sơn Long – Sơn Hòa – Phú yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 01684287074
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Thái Hoàng Thiếu Hoa  
Năm sinh : 25/04/1974
Nguyên quán: Sơn Hòa – Phú yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại: 0907534213
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Thị Thanh Tâm  
Năm sinh : 10/05/1968
Nguyên quán: Hòa An – Phú Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Thị Đinh Hương  
Năm sinh : 25/04/1968
Nguyên quán: Khu phố Tây Hòa TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 200
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 2
Tổ trưởng: Đặng Thị Kim Lan  
Năm sinh : 10/03/1963
Nguyên quán: Phường 5 – TP Tuy Hòa
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2002
Điện Thoại: 0988492676
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Nguyễn Thị Lư  
Năm sinh : 15/02/1958
Nguyên quán: KP Đông Hòa – TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tôt nghiệp ĐHSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Bình  
Năm sinh : 17/08/1971
Nguyên quán: Đô Lương - Nghệ An
Học vị: Tôt nghiệp ĐHSP TH năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Giao  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Tây Hòa Thị trấn Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Cử nhân tin Học
Điện Thoại: 01683224693
Thành tích cá nhân:
,
Giáo viên: Trương Thanh Bình  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Kp Đông Hòa – TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại: 0168296396
Thành tích cá nhân:
Từ năm 2003 – 2006 đạt danh hiệu CSTH CS
Giáo viên: Phạm Thị Xâm  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Yên Mô – Ninh Bình
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 3
Tổ trưởng: Lương Thị Vân  
Năm sinh : 1959
Nguyên quán: Ngọc Lĩnh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Huỳnh Thị Châu Kỳ  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Huỳnh Thị Kim Lan  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Thôn 4 – Hòa Vinh – Đông Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. bằng khen UBND tỉnh Phú Yên
Giáo viên: Đặng Thanh Vân  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Tô Văn Thái  
Năm sinh : 1963
Nguyên quán: Sơn Long – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 0983808761
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Thị Hoa Mai  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Sơn Long – Sơn Hòa – PHú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 4
Tổ trưởng : Lê Thị Thu Tâm  
Năm sinh : 18/04/1975
Nguyên quán: Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Trần Văn Vinh  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Thị trấn Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 0987645782
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phan Thị Lan  
Năm sinh : 23/10/1968
Nguyên quán: Hoa Thành – Yên Thành - Nghệ An
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2005
Điện Thoại: 01693088427
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Huỳnh Thị Minh Nguyệt  
Năm sinh : 20/07/1958
Nguyên quán: Hòa Định – Phú Hòa – Phú Yên
Học vị: 12/12 Tú tài hệ BT
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đặng Thị Kim Nguyệt  
Năm sinh : 28/11/1979
Nguyên quán: Hòa Phong – Tây Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2000
Điện Thoại: 0979797067
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Thị Mộng Điệp  
Năm sinh : 10/03/1959
Nguyên quán: Phường 9 – TP Tuy Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 1997
Điện Thoại: 01236013261
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 5
Tổ trưởng: Huỳnh Thị Thy Hải  
Năm sinh : 1957
Nguyên quán: Ninh Hòa – Khánh Hòa
Học vị: THSP 12+2
Điện Thoại: 0914221451
Thành tích cá nhân:
1 huy chương vì sự nghiệp GD, 1 huy chương vì thế hệ trẻ, 1 huy chương vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, 1 huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, 3 bằng khen của bộ GD, 1 bằng khen của trung ương đoàn, 2 bằng khen của Tỉnh đoàn, 2 bằng khen của UBND tỉnh Phú yên, 3 giấy khen của sở GD Phú Yên, 3 chứng nhận là GV có tiết dạy giỏi cấp tỉnh, 30 năm liên tục là LĐTT.
Tổ phó: Trần Tường Cẩm  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Đông Hòa – TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại: 01678850554
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Loan  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Sơn Hà – Sơn Hòa – Phú yên
Học vị: THSP 12+2
Điện Thoại: 01236008050
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Thị Thu Hồ  
Năm sinh : 10/05/1970
Nguyên quán: Tư Mỹ - Tư Nghĩa – Quãng Ngãi
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại: 0935890589
Thành tích cá nhân:
- Năm 2004- 2005 UBND Tỉnh tặng bằng khen. - Đạt GV dạy Giỏi cấp Tỉnh môn Âm nhạc. - Năm 2008- 2009 đạt giải nhì cấp Tỉnh“ Hội thi Giáo án” - Năm 2009- 2010 đạt GV dạy Giỏi cấp Tỉnh“ Giáo án điện tử”
Giáo viên: Dương Thị Kim Chi  
Năm sinh : 03/11/1975
Nguyên quán: Tây Hòa – TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại: 01664849998
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Văn Phòng
Tổ trưởng: Đào Thị Kim Liên  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Cẩm Điền - Cẩm Giang - Hải Dương
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2002
Điện Thoại: 0914180837
Thành tích cá nhân:
3 năm liền đạt danh hiệu GV- TPT Đội giỏi tỉnh.Nhiều năm liền đạt danh hiệu LĐTT- CSTĐCS; Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; TW Đoàn tặng huy chương Tổng Phụ trách Đội Giỏi- bằng khen của TW Đoàn.
Tổ phó: Trần Tường Linh  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: : Đông Hòa – TT Củng Sơn – Sơn Hòa – Phú yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 2000
Điện Thoại: 0978545529
Thành tích cá nhân:
.
Kế toán: Phạm Thị Phượng  
Năm sinh : 1955
Nguyên quán: Tĩnh Gia – Thanh Hóa
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 1998
Điện Thoại: 0918947582
Thành tích cá nhân:
.
GV phụ trách PCGD: Đoàn Văn Tánh  
Năm sinh : 1966
Nguyên quán: Thành Hội – Sơn Hà – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 0973144582
Thành tích cá nhân:
.
Bảo Vệ: Đậu Văn Tới  
Năm sinh : 1963
Nguyên quán: Ngọc Lĩnh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Công nhân viên: Nguyễn Thị Duyên  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: Vĩnh Hòa - Vụ Bản – Nam Định
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 01644671760
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048