CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRUỜNG MẪU GIÁO SƠN HÀ
  Địa chỉ:
Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3606867
  Thư điện tử :
mnsonha.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT:  
   4- CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG:  
   5-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG:  

 

1.Tổ chức công đoàn cơ sở:

Công đoàn cơ sở trường MN Sơn Hà thành lập tháng 10 năm 2003.

Năm học 2009-2010:

-Tổng số CBCC: 12 người; nữ: 12 người; Đoàn viên CĐ:12 người;  nữ: 12 người 

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ 2007-2010:

+ Chủ tịch công đoàn:                 Trần Thị Minh Thu

   Điện thoại:                                05723644298

   Địa chỉ :                                   Sơn Hà- Sơn Hòa -Phú Yên

             Lĩnh vực phụ trách:                   Phụ trách chung

          + Uỷ viên:                                   Phạm Thị Ngọc Điệp

Địa chỉ :                                   Sơn Hà- Sơn Hòa -Phú Yên

            Lĩnh vực phụ trách:                   Uỷ ban Kiểm tra

 

2.Tổ chức Chi hội chữ Thập đỏ:

          Chi hội Chữ Thập đỏ trường MN Sơn Hà thành lập từ tháng 10  năm 2006;

          Tổ chức Chi hội:

          - Tổng số CB-HV :                     12 người;

          + Chủ tịch Chi hội :                     Lữ Thị Kim Chi                   

          + Phó Chủ tịch Chi hội :              Trần Thị Minh Thu

          + Uỷ viên UBKT:                        Bùi Thị Lan      

 

3. Ban đại diện  cha mẹ học sinh:

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Sơn Hà năm học 2009-2010   

Gồm: 10 người:
         - Thẩm Văn Trình                                    Trưởng ban

- Võ Thị Sĩ                                              Phó ban

- Hoàng Thu Thanh                                 Phó ban

- Trần Thị Tuyết                                     Thư Ký

- Nguyễn Thị Vinh                                   Uỷ viên

- Trương Thị Lựu                                    Uỷ viên

- Đinh Văn Vinh                                      Uỷ viên

- Nguyễn Cường Quốc                           Uỷ viên

- Y Mười                                                Uỷ viên

- Lê Thị Nguyệt                                      Uỷ viên

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048