CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRUỜNG MẪU GIÁO SƠN HÀ
  Địa chỉ:
Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3606867
  Thư điện tử :
mnsonha.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT:  
   4- CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG:  
   5-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng : Lữ Thị Kim Chi  
Năm sinh : 1960
Nguyên quán: Xã Tịnh Bắc - Sơn Tịnh- Nghĩa Bình
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại: 0572244258
Thành tích cá nhân:
-Giáo viên mẫu giáo vùng KTM Hòa Nguyên từ năm 1979-1984; Giáo viên chuyên trách mẫu giáo xã Sơn Nguyên từ tháng 10/1984 – 1988; - Giáo viên chuyên trách mẫu giáo xã Sơn Hà từ tháng 10/1988 – 2003; - Hiệu trưởng trường MN Sơn Hà từ tháng 9/ 2003- 2010 - Sở GD-ĐT tặng bằng khen năm 2006 - UBND tỉnh khen năm 2007 - CSTĐCS các năm 1986;1987; 2005 - 2008
Tổ Chuyên Môn
Tổ trưởng: Hà Thị Hoàng Sơn Hội  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại: 0576259022
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên -CT CĐCS: Trần Thị Minh Thu  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại: 05723644298
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Cao Thị Hải  
Năm sinh : 1964
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2007
Điện Thoại: 016833322820
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Bùi Thị Lan  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2003
Điện Thoại: 0914784515
Thành tích cá nhân:
Đạt danh hiệu CSTĐ CS các năm 2006; 2007
Giáo viên: Võ Thị Aí Liêm  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP MN năm 2007
Điện Thoại: 01232840077
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Thị Ngọc Điệp  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2003
Điện Thoại: 012332847635
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thanh  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2003
Điện Thoại: 0572215412
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Hờ Liên  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: TT Củng Sơn - Sơn Hòa - Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Tuyết  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: TT Củng Sơn - Sơn Hòa - Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2006
Điện Thoại: 01236908217
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lưu Thị Ngọc  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP MN năm 2006
Điện Thoại: 0572200596
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên: Lưu Thị Ngọc Phúc  
Năm sinh : 1988
Nguyên quán: Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp TCKT năm 2008
Điện Thoại: 0918107980
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048