CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẦM NON SƠN NGUYÊN
  Địa chỉ:
Thôn Nguyên Cam – Xã Sơn Nguyên – Huyện Sơn Hòa – Phú Yên.
  Điện thoại:
0573606776
  Thư điện tử :
mg.sonnguyen.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-SƠ LƯỢC TIỂU SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG  
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG  

 

I / Đặc điểm tình hình :

            + Vài nét sơ lược từ năm thành lập trường cho đến nay:

- Trường mầm non Sơn Nguyên được tách ra từ trường Tiểu học Sơn Nguyên vào tháng 8 năm 2003 theo QĐ số 884/QĐ-GD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Sở GD&ĐT Phú Yên. Trường gồm 4 điểm trường trải đều trong 5 thôn, toàn xã có 1 điểm là dân tộc ít người . Trường không có CNV và không có chi bộ Đảng.

- Bước đầu mới thành lập trường gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của PGD& ĐT Sơn Hòa, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương  cùng tập thể sư phạm nhà trường đã giúp đỡ cho trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đã có nhiều năm liền đạt Danh hiệu Tập thể “Lao động tiến tiến”(Từ năm 2004 đến năm 2008), đặc biệt năm học 2008-2009 vừa qua trường đạt DH: “Lao động xuất sắc” được UBND huyện và UBND tỉnh khen.

            - Hiện nay Trường có 07 CB-GV ; 07 nữ ; Đảng viên: 01, Trường không có CNV và không có chi bộ Đảng. (Chỉ có 1 đảng viên đang sinh hoạt chung với chi bộ thôn)

-Trong tổng số CB – GV có :  3 Cao đẳng và 4 Trung cấp.  

II / Thành tích :

-         Kể từ khi trường được thành lập đến nay là 7 năm (Từ 2003 đến 2010).

Trong đó trường đạt DHTĐ: Tập thể “Lao động tiên tiến” 4 năm liền (từ năm 2004 đến năm 2008) và đặc biệt năm 2008-2009 vừa qua đạt DH: Tập thể “Lao động xuất sắc” được UBND tỉnh công nhận và UBND huyện khen thưởng.

- Năm học 2009-2010 này nhà trường tiếp tục đề nghị UBND huyện khen thưởng về DH: Tập thể “Lao động xuất sắc”

III/ Truyền thống khen thưởng của đơn vị :

1/ Danh hiệu thi đua đạt được:

+ Năm: 2004-2005 Đạt danh hiệu: Trường LĐTiên tiến.  

+ Năm: 2005-2006 Đạt danh hiệu: Trường LĐTiên tiến.  

+ Năm: 2006-2007 Đạt danh hiệu: Trường LĐTiên tiến.  

+ Năm: 2007-2008 Đạt danh hiệu: Trường LĐTiên tiến.  

+ Năm: 2008-2009 Đạt danh hiệu:Trường LĐ xuất sắc. 

2/ Hình thức khen thưởng :

              + Naêm hoïc: 2005-2006. Caáp khen: UBND huyeän khen.

      + Möùc khen: 300.000ñ. So áQÑ 1046/QÑ ngaøy 18/9/2006  .

      + Naêm hoïc: 2006-2007. Caáp khen: UBND huyeän khen.

      + Möùc khen:  500.000ñ. Soá QÑ 836/QÑ ngaøy 03/08/2007 

      + Naêm hoïc: 2007-2008. Caáp khen: UBND huyeän khen.

      + Möùc khen:  500.000ñ. Soá QÑ 901/QÑ ngaøy 01/08/2008.

                    + Naêm hoïc: 2008-2009. Caáp khen: UBND huyeän khen.

                    + Möùc khen:  1000.000ñ. Soá QÑ 883/QÑ ngaøy14/08/2009.

 

M

3.Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường:

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048