CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN HỘI
  Địa chỉ:
Sơn Hội- Sơn Hòa - Phú Yên
  Điện thoại:
057.3652157
  Thư điện tử :
mgsonhoi.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-Quá trình thành lập, Lịch sử và cơ sở vật chất nhà trường  
   4-Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường  
   5-Các ban chỉ đạo trong nhà trường  
   6-Chi bộ nhà trường  
Chi bộ nhà trường  

     Hiện tại trường Mẫu Gíao Sơn Hội có 01 đảng viên nên chưa thành lập được chi bộ và đang sinh hoạt chung cới chi bộ 7 trường tiểu học Sơn Hội

* Danh sách Đảng viên trong nhà trường

 

TT

Họ tên

Ngày vào đảng

Ngày chính thức

01

Thẩm Thị Minh Nguyệt

05/06/2008

05/06/2009

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048