CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN HỘI
  Địa chỉ:
Sơn Hội- Sơn Hòa - Phú Yên
  Điện thoại:
057.3652157
  Thư điện tử :
mgsonhoi.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-Quá trình thành lập, Lịch sử và cơ sở vật chất nhà trường  
   4-Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường  
   5-Các ban chỉ đạo trong nhà trường  
   6-Chi bộ nhà trường  
 
 
Tổ chức nhân sự nhà trường
Phó Hiệu trưởng: Thẩm Thị Minh Nguyệt  
Năm sinh : 06/06/1983
Nguyên quán: Sơn Hà- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Cử nhân cao đẳng sư phạm mầm non
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ trưởng: Lê Thị Lai  
Năm sinh : 1983
Nguyên quán: Hòa trị - Phú hòa -Phú Yên
Học vị: cao đẳng sư phạm mầm non
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: Lương Thị Thu  
Năm sinh : 03/03/1983
Nguyên quán: Ngọc lĩnh -Tỉnh gia - Thanh hóa
Học vị: Trung học sư phạm mầm non
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: Phan Thị Hoa Lư  
Năm sinh : 07/06/1984
Nguyên quán: Hòa phong -Tây hòa -Phú Yên
Học vị: Trung học sư phạm mầm non
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: Trần Thị Xuân Điệp  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Tân lương - Sơn Hội - Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Trung học sư phạm mầm non
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: Sô Giang Thị Quỳnh Hiền  
Năm sinh : 1985
Nguyên quán: Tân lương - Sơn Hội - Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên MN: Siêu Thị Hạnh  
Năm sinh : 12/10/1982
Nguyên quán: Tân lương - Sơn Hội - Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Thị Phương Than  
Năm sinh : 1985
Nguyên quán: Sơn Nguyên- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: ĐHSP sư phạm mầm non năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048