CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH
  Địa chỉ:
Hòn Ông- Sơn Phước-Sơn Hòa-Phú Yên
  Điện thoại:
057
  Thư điện tử :
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng: TRƯƠNG ANH DŨNG  
Năm sinh : 16/12/1965
Nguyên quán: An Hải , Tuy An , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 1987
Điện Thoại: 01236908136
Thành tích cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 1993,1994 ; cấp ngành 1995 ; - Hiệu trưởng trường THCS Vừ A Dính từ 2003 đến nay ( 2010);
Phó Hiệu trưởng: DƯƠNG LÊ TOÀN  
Năm sinh : 03 /03/1976
Nguyên quán: Thanh Tiên –Thanh Chương – Ngệ An
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 1999
Điện Thoại: 0979327532
Thành tích cá nhân:
- P.Hiệu trưởng trường THCS Vừ A Dính từ 2003 đến nay (2010); - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2009.
Tổ Ngoại thể
Tổ phó: LÊ THỊ KIỀU LOAN  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Sơn Hà – Sơn Hoà – Phú Yên
Học vị: Cử nhân CĐSP Hoạ - Công tác Đội 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : BÙI THỊ THUÝ NGA  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Hoà Kiến – Tuy Hoà – Phú Yên
Học vị: Cử nhân CĐSP Anh văn 2000
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: DƯƠNG THỊ THU HẰNG  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Sơn Hà – Sơn Hoà – Phú Yên
Học vị: Cử nhân CĐSP Thể Dục - Công tác Đội
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: NGUYỄN THỊ THU THUỶ  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Đồng Cam – Huyện Cẩm Khê – Phú Thọ
Học vị: Cử nhân CĐSP Âm Nhạc 2004
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Văn Phòng
Tổ trưởng-Kế Toán: Đỗ Thị Giang Châu  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Tây Hòa ,Củng Sơn, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp trung cấp kế toán năm 2003
Điện Thoại: 0979.397.599
Thành tích cá nhân:
.
Chuyên trách PCGDTHCS : Trương Tấn Thành  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Toán- Lý năm 2003
Điện Thoại: 01.236.013.272
Thành tích cá nhân:
.
Bảo vệ: Nguyễn Thị Hơn  
Năm sinh : 1965
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên thiết bị: Lê Thị Ngọc Oánh  
Năm sinh : 1986
Nguyên quán: Hương Điền . Hương Khê , Hà Tĩnh
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Sinh-Hóa năm 2007
Điện Thoại: 0983414971
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên thư viện : Sô Thị Viên  
Năm sinh : 1986
Nguyên quán: Sơn Phước , Sơn Hòa,Phú Yên
Học vị: TN trung cấp thư viện năm 2009
Điện Thoại: 0983060372
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên- TPT Đội: TRẦN ĐĂNG DỰ  
Năm sinh : 01.05.1978
Nguyên quán: Tam Điệp - Ninh Bình
Học vị: CĐSP Nhạc - Công tác Đội (2002)
Điện Thoại: 0982232032
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Xã Hội
Tổ trưởng: NGUYỄN THỊ TUYẾT  
Năm sinh : 20.10.1958
Nguyên quán: Đức Thọ -Hà Tĩnh
Học vị: ĐHSP Văn 2006
Điện Thoại: 01692244447
Thành tích cá nhân:
CSTĐCS năm học 1089-1990
Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH  
Năm sinh : 17.09.1984
Nguyên quán: Tây Hòa -Phú Yên
Học vị: ĐHSP Văn 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: ĐÀO THỊ HOA LÊ  
Năm sinh : 15.08.1977
Nguyên quán: Đức Thọ -Hà Tĩnh
Học vị: CĐSP Sử -GDCD (2000)
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: PHẠM THỊ THANH  
Năm sinh : 16.07.1975
Nguyên quán: Đông Hòa -TT Củng Sơn -Sơn Hòa
Học vị: CĐSP văn -Sử -Địa (1998)
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: NGÔ THỊ CHUYÊN  
Năm sinh : 17.10.1980
Nguyên quán: Hưng Phú -Hưng Nguyên -Nghệ An
Học vị: CĐSP Văn- KTPV (2001_
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Tự Nhiên
Tổ trưởng: TRẦN VĂN KHOA  
Năm sinh : 29.12.1975
Nguyên quán: Hòa Mỹ Đông -Tây Hòa
Học vị: CĐSP Toán – Lý năm 2000
Điện Thoại: 0985186271
Thành tích cá nhân:
CSTĐCS năm 2007-2008;2008-2009
Giáo viên: Nguyễn Thanh Kim  
Năm sinh : 8.4.1979
Nguyên quán: Hòa Mỹ Đông -Tây Hòa
Học vị: CĐSP Toán – Lý năm 2000
Điện Thoại: 0935848804
Thành tích cá nhân:
CSTĐCS năm 2002-2003; 2003-2004
Giáo viên: Nguyễn Thị Bích TRâm  
Năm sinh : 10.5.1984
Nguyên quán: TP Tuy Hòa-Phú Yên
Học vị: CĐSP Lý -KTCN năm 2006
Điện Thoại: 0988855663
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: DẬU THỊ TÚ LAN  
Năm sinh : 13.12.1982
Nguyên quán: Thanh Chương -Nghệ An
Học vị: CĐSP Sinh-Địa (2003)
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
CSTĐCS năm 2006-2007;2007-2008;2008-2009;2009-2010 ; Bằng khen UBND Tỉnh năm 2009
Giáo viên: TÔ THỊ TUYỀN  
Năm sinh : 25/08/1983
Nguyên quán: Sơn Xuân -Sơn Hòa-PY
Học vị: CĐSP Sinh -Hóa (2005)
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048