CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN NGUYÊN
  Địa chỉ:
Thôn Nguyên An – Xã Sơn Nguyên – Huyện Sơn Hòa – Phú Yên
  Điện thoại:
057.3644473
  Thư điện tử :
th.sonnguyen.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐOÀN THỂ  
   4-SƠ LƯỢC TIỂU SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHUYÊN MÔN  
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐOÀN THỂ  

Bí thư Chi bộ: Huỳnh Gia Huy.

Học vị : Cử nhân, chuyên ngành tiểu học.

Số điện thoại : 0905912216.

Chi bộ có: 9 đảng viên : Nữ : 4.

Tóm tắt sơ lượt: Chi bộ được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-ĐU ngày 7/12/2006 của Đảng ủy xã Sơn Nguyên. Hiện nay Chi bộ có 9 đảng viên,.Trong đó nữ :4 đồng chí. Chi bộ nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, đạt chi bộ xuất sắc năm 2008.

 

Chủ tịch CĐCS: Đinh Thị Minh Nguyệt.

Học vị : CĐSP chuyên ngành tiểu học.

Số điện thoại: 0979818345.

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tổng số công đoàn viên : 45 : Nữ 31.

II. THÀNH TÍCH CỦA CÔNG ĐOÀN

- Năm học: 2007-2008, CĐGD Tỉnh tặng Giấy khen: CĐCS đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và hoạt động Công đoàn

- Năm học: 2008-2009, CĐGD Tỉnh tặng Giấy khen: CĐCS đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và hoạt động Công đoàn.

- Năm học: 2008-2009, LĐLĐ huyện tặng Giấy Chứng nhận: CĐCS đạt thành tích 5 năm liền trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của nữ nhà giáo và lao động ngành giáo dục huyện Sơn Hòa (2005-2009)

 

Tổng phụ trách Đội : Trần Thúc Quốc Diễm

Học vị: CĐSP . Chuyên ngành tiểu học.

Số điện thoại :0983498600.

   Liên Đội trường TH Sơn Nguyên dưới sự dẫn dắt của thầy TPT Trần Thúc Quốc Diễm nhiều năm liền là liên đội vững mạnh . Liên đội đã đạt giải cao trong các kỳ thi đấu HKPĐ, thi văn nghệ, thi học sinh giỏi vv....Là một trong những lá cờ đầu về công tác phong trào thiếu nhi của huyện.

 

Bí thư chi đoàn : Lê Anh Tuấn .

Học vị: CĐSP . Chuyên ngành mỹ thuật.

Số điện thoại :0986693060.

 

THÀNH TÍCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG  TH SƠN NGUYÊN:

Chi đoàn trường TH Sơn Nguyên được thành lập năm 2000 được tách ra từ trường cấp 1-2 Sơn Nguyên. Chi đoàn trường là một trong những chi đoàn có phong trào mạnh  của xã Sơn Nguyên. Chi đoàn có 12  đoàn viên tất cả đều nhiệt tình trong công tác lẫn hoạt động phong trào trong nhà trường , phong trào đoàn huyện nhà . Hàng năm đều đạt thành tích chi đoàn xuất sắc.

-         Từ năm 2000 đến 2009 đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc .

Danh sách đoàn viên năm 2009-2010:

 

Số

 tt

Họ và tên

Sinh  năm

Tôn giáo

Trình Độ

TĐ chuyên môn

Ngày vào Đoàn

Ghi chú

1

Leâ Anh Tuaán

17/09/77

Khoâng

12/12

CÑ MT

26/3/97

 BT

2

Huyønh Gia Huy

12/04/76

Khoâng

12/12

ÑH TH

26/3/95

 

3

Phan Thò Nhieãu

19/08/79

Khoâng

12/12

TH SP

26/3/93

 

4

Ñinh Thò Minh Nguyeät

17/05/79

Khoâng

12/12

CÑ TH

26/3/97

P.BT

5

Nguyeãn Ngoïc Hoaøng Oanh

26/10/81

Khoâng

12/12

CÑ TH

26/3/96

 

6

Buøi Thò Lam vieân

14/05/83

Không

12/12

CĐSP

26/3/97

 

7

Traàn Thò Phöông Traø

29/04/84

Khoâng

12/12

TCKT

26/3/2000

 

8

Phan Thanh Sôn

11/10/79

Phaät Giaùo

12/12

Baûo veä

26/3/2002

 

9

Nguyeãn T Caåm Höông

04/02/85

Khoâng

12/12

T vieän

26/03/2001

UV

10

Trương  Lệ Hà

06/08/79

Không

12/12

CĐSP

26/3/1997

 

11

Võ Thị Phương Thảo

22/12/80

Công giáo

12/12

CĐ TH

20/11/96

 

12

Nguyến Thị Hồng

1986

Không

12/12

Văn thư

     2002

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048