CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN NGUYÊN
  Địa chỉ:
Thôn Nguyên An – Xã Sơn Nguyên – Huyện Sơn Hòa – Phú Yên
  Điện thoại:
057.3644473
  Thư điện tử :
th.sonnguyen.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐOÀN THỂ  
   4-SƠ LƯỢC TIỂU SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHUYÊN MÔN  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu Trưởng: Nguyễn Tấn Thích  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị:
Điện Thoại: 0982004575
Thành tích cá nhân:
.
Phó Hiệu Trưởng: Huỳnh Gia Huy  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: Cử nhân chuyên ngành tiểu học
Điện Thoại: 0905912216
Thành tích cá nhân:
.
Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Văn Mão  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: Cử nhân chuyên ngành tiểu học
Điện Thoại: 0979327279
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 1
Tổ trưởng : Đặng Thị Thu Hoa  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: CĐSP tiểu học
Điện Thoại: 0978678590
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 3
Tổ trưởng : Thẩm Thị Thảo  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: CĐSP tiểu học
Điện Thoại: 01674423616
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 2
Tổ trưởng : Bùi Thị Lệ Liễu  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: CĐSP tiểu học
Điện Thoại: 0979385834
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Chuyên môn khối 4
Tổ trưởng : Phùng Thị Mỹ Nhân  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: CĐSP tiểu học
Điện Thoại: 01654847467
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 5
Tổ trưởng : Nguyễn Văn Hùng  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: CĐSP tiểu học
Điện Thoại: 0988659885
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Hành Chính
Tổ trưởng : Trần Phương Trà  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: Trung cấp kế toán
Điện Thoại: 01692382878
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048