CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỞNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH
  Địa chỉ:
Thôn Hòa Bình,xã Sơn Định,huyện Sơn Hòa,tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3506911
  Thư điện tử :
th.sondinh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP;LỊCH SỬ,CSVC NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH

Tổng phụ trách: VÕ TẤN HƯNG

Tổng số Đội viên TNTP Hồ Chí Minh:  214.

Tổng số Sao nhi đồng:                              39.

                            

                                 Ban chấp hành Liên Đội:

                                1. Võ Thị Mỹ Hảo                      Liên Đội trưởng

                                2. Nguyễn Thanh Vân          Liên Đội phó.

                                3. Võ Tấn Phát                          Ủy viên.

                                4. Lê Văn Hiến                         Ủy viên

                                5. Nguyễn Võ Anh Thư.           Ủy viên

 

Tổng số Chi Đội: 8 Chi Đội.

1. Lê Văn Tám ( 9A)                            

5. Võ Thị Sáu (5A).

2. Lý Tự Trọng (8A)

6.Vừ A Dính. (4A)

3. Kim Đồng (7A)

7. Nguyễn Thị Minh Khai (3+5 ghép)

4. Nguyễn Văn Trỗi (6A)

8. Bế Văn Đàn (4B)

 

.               TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành Chi Đoàn:

              Bí thư:           Nguyễn Xuân Nguyên.

              P/Bí thư:        Võ Tấn Hưng.

              Thư ký:          Võ Thị Thơm.

                           Tổng số Đoàn viên:  17                        ;Nữ:  14

 

                        TỔ CHỨC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ.

Chủ tịch Danh dự:             Võ Văn Vinh.

                                             Chủ tịch Hội:                     Lê Xuân Lễ.

Phó CT Hội:                      Võ Tấn Hưng.

        Hội viên Cán bộ,giáo viên,CNV: 33

Hội viên là học sinh: 214

TỔ CHỨC HỘI  CHA MẸ HỌC SINH

TT

HOÏ VAØ TEÂN

CHÖÙC VUÏ

CMHS LÔÙP

THOÂN

1

Nguyễn Hữu Phước

Hội trưởng

9A

Hòa Bình

2

Nguyễn Công Hải

Hội phó

4A

Hòa Bình 2

3

Hồ Thị Kim Ánh

Thư ký + Thủ quĩ

3A

Hòa Bình

4

Võ Ngọc Kiệm

Uỷ viên

8A

Hòa Thuận

5

Nguyễn Sâm

Uỷ viên

3B

Hòa Trinh

6

Lê Mô Liễu

Uỷ viên

MG 3

Hòa Ngãi

7

La Lan Tiến

Uỷ viên

4B

Hòa Ngãi

8

La Minh Tâm

Uỷ viên

1.2 Ghép

Hòa Ngãi

9

Trần Thị Liễu

Uỷ viên

MG 2

Hòa Nghĩa

10

La O Bình

Uỷ viên

4+5 Ghép

Hòa Ngãi

11

Phan Thị Nhung

Uỷ viên

1A

Hòa Bình 2

12

Lê Đức Đoàn

Uỷ viên

2A

Hòa Bình 2

13

Hồ Đức Ánh

Uỷ viên

7A

Hòa Thuận

14

Đoàn Công Nghĩa

Uỷ viên

5A

Hòa Bình

15

Đặng Minh Kính

Uỷ viên

6A

Hòa Bình 2

 

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC CẤP XÃ.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ HĐGD

1

Trần Minh Tiên

Phó CT UBND xã

CT Hội đồng

2

Võ Văn Vinh

Hiệu trưởng

PCT Hội đồng trực

3

Lê Chí Thạch

CT MT

PCT Hội đồng

4

Nguyễn Văn Nam

CTPC

Thư ký

5

Lê Xuân Lễ

P Hiệu trưởng

Ủy viên

6

La Lan Tiến

Thôn trưởng Hòa Ngãi

Ủy viên

7

Dương Văn Hòa

Thôn trưởng Hòa Bình

Ủy viên

8

Nguyễn Hữu Khoa

Thôn trưởng Hòa Nghĩa

Ủy viên

9

Phan Văn Lặc

Thôn trưởng Hòa Thuận

Ủy viên

10

Nguyễn Sâm

Thôn trưởng Trinh

Ủy viên

11

Lê Đồng Tâm

Kế Toán NS xã

Ủy viên

12

Võ Ngọc Như

VHTT xã

Ủy viên

13

Đào Thị Sửu

VP UB xã

Ủy viên

14

Bùi Thị Kim Phượng

CT Hội PN xã

Ủy viên

15

Nguyễn Thanh Trường

Bí thư xã Đoàn

Ủy viên

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048