CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỞNG TIỂU HỌC SƠN ĐỊNH
  Địa chỉ:
Thôn Hòa Bình,xã Sơn Định,huyện Sơn Hòa,tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3506911
  Thư điện tử :
th.sondinh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP;LỊCH SỬ,CSVC NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP;LỊCH SỬ,CSVC NHÀ TRƯỜNG  
 

 

Trường Tiểu học Sơn Định được thành lập vào “ ngày 15 tháng 9 năm 1975” sau khi nước nhà được thống nhất,đến thời điểm hiện nay đã tròn 35 năm.Trong quãng thời gian ấy Nhà trường đã qua mấy lần thay đổi,di dời.

Từ một ngôi trường đơn sơ buổi ban đầu với mái lá ,vách đất,chỉ vài bộ bàn ghế cho thầy và trò giảng dạy và  học tập.Nhưng đến nay Nhà trường đã thay đổi hẳn,với ngôi trường tầng ở điểm trường chính gồm 6 phòng học và 5 phòng học cấp 4, đứng vững vàng trên khuôn viên đất 0,9 ha thuận tiện cho học sinh toàn xã đến lớp. Hiện nay trường gồm có tất cả 3 bậc học ( Mẫu giáo;Tiểu học và THCS ).Ngoài ra trường còn có hai điểm trường nằm tận Thôn,Buôn đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả con em trong địa phương.

Xã Sơn Định là một xã thuộc diện nghèo, nằm về hướng Bắc của huyện miền núi Sơn Hòa,là nôi của căn cứ địa Cách mạng tỉnh Phú Yên,đặt biệt có khu di tích lịch sử cấp Quốc gia là Hội trường Mùa Xuân,Nhà thờ Bác Hồ.Xã Sơn Định đang hưởng chương trình 135-134/CP,nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp,đời sống bà con còn rất khó khăn,nhất là đồng bào người Dân tộc. Gồm có tất cả 5 Thôn, nằm theo trục lộ:ĐT 642 và ĐT 643 của tỉnh, có Thôn cách trung tâm xã trên 5 km. Diện tích tự nhiên khoản: 5489 ha, dân số khoản 1353 khẩu.

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

      Trường Tiểu học Sơn Định được thành lập vào “ ngày 15 tháng 9 năm 1975” sau khi nước nhà được thống nhất,đến thời điểm hiện nay đã tròn 35 năm.Trong quãng thời gian ấy Nhà trường đã qua mấy lần thay đổi,di dời.

Từ một ngôi trường đơn sơ buổi ban đầu với mái lá ,vách đất,chỉ vài bộ bàn ghế cho thầy và trò giảng dạy và  học tập.Nhưng đến nay Nhà trường đã thay đổi hẳn,với ngôi trường tầng ở điểm trường chính gồm 6 phòng học và 5 phòng học cấp 4, đứng vững vàng trên khuôn viên đất 0,9 ha thuận tiện cho học sinh toàn xã đến lớp. Hiện nay trường gồm có tất cả 3 bậc học ( Mẫu giáo;Tiểu học và THCS ).Ngoài ra trường còn có hai điểm trường nằm tận Thôn,Buôn đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả con em trong địa phương.

Xã Sơn Định là một xã thuộc diện nghèo, nằm về hướng Bắc của huyện miền núi Sơn Hòa,là nôi của căn cứ địa Cách mạng tỉnh Phú Yên,đặt biệt có khu di tích lịch sử cấp Quốc gia là Hội trường Mùa Xuân,Nhà thờ Bác Hồ.Xã Sơn Định đang hưởng chương trình 135-134/CP,nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp,đời sống bà con còn rất khó khăn,nhất là đồng bào người Dân tộc. Gồm có tất cả 5 Thôn, nằm theo trục lộ:ĐT 642 và ĐT 643 của tỉnh, có Thôn cách trung tâm xã trên 5 km. Diện tích tự nhiên khoản: 5489 ha, dân số khoản 1353 khẩu.

Từ năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng Sơn Định bắt đầu thành lập trường Tiểu học, nhưng thầy  cô lúc bây giờ toàn bộ là giáo viên từ đồng bằng xung phong về đây giảng dạy. Người thầy Hiệu trưởng đầu tiên của trường từ năm 1975 đến 1977 là thầy Phan Đình Phàn tiếp theo từ năm 1978 đến năm 1982 Hiệu trưởng là thầy Cao Văn Nam. Từ năm 1983 đến năm 1985 Hiệu trưởng là thầy Lê Văn Lớn. Từ năm 1986 đến 1989 Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Văn  Tiếp từ 1990 đến 15/9/2008 Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Đình Thịnh từ 16/9/2008 cho đến nay Hiệu trưởng là thầy Võ Văn Vinh .

 

@ QUI MÔ TRƯỜNG LỚP HIỆN NAY.

 

Tổng số CB, GV, CNV : 33 ,  nữ :  22  .Đảng viên :  08 , Dân tộc :   01

Trong đó : BGH : 02 , TPT Đội :  01 , GVPC :01 , CNV :  03    , CTMG:01

     - GV thực dạy: THCS : 10  ,   Tiểu học : 11 ,      Mẫu giáo :  03 .

 

 

Trường có  ba bậc học: Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

 

+ Kế hoạch năm học 2010-2011.

 

TT

BẬC HỌC

SỐ LỚP

SỐ LƯỢNG HỌC SINH

(Nữ/DT)

GHI CHÚ

1

Mẫu giáo

03

78/35/24

 

2

Tiểu học

10 (1 lớp ghép)

160/65/60

 

3

THCS

4 (Khối 6-9)

111/45/9

 

 

Cộng

17 lớp

359/145/93

 

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

* NHÀ TRƯỜNG:

@ Năm học 2007-2008:      - Cá nhân đạt LĐTT: 11.

                                                - Chiến sĩ TĐCS:03.                                     

- Tổ đạt LĐTT:02.

- Trường đạt LĐTT.

@ Năm học 2008-2009:      - Cá nhân đạt LĐTT: 16.

                                                - Chiến sĩ TĐCS:04.                                     

- Tổ đạt LĐTT:01.LĐXS:01.

- Trường đạt LĐTT.

            * CHI BỘ:

- Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh: 2008;2009.

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048