CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 2
  Địa chỉ:
thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
057.3644422
  Thư điện tử :
th.sonha2.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   4-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Ban Giám Hiệu
Phó Hiệu trưởng: CAO QUANG NAM  
Năm sinh : 1958
Nguyên quán: xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại: 0978 542396
Thành tích cá nhân:
- Sở GD&ĐT tặng giấy khen năm 1975 – 1976; 1991 – 1992. - UBND huyện tặng Giấy khen hằng năm.
Tổ CM Khối 1
Tổ trưởng: VÕ THỊ LỆ THỦY  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
- Giáo viên Giỏi cơ sở các năm 2001, 2003, 2004, 2007. - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2008, 2009.
Tổ phó: NGUYỄN THỊ BÍCH HOA  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: PHAN THỊ KIM OANH  
Năm sinh : 1956
Nguyên quán: Bình Trị Thiên
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 1993
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: CAO THỊ THU  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: TRẦN THỊ KIM PHẤN  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: NGUYỄN THỊ KIM THANH  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 2 và 3
Tổ trưởng: CAO LINH THẢO  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006
Điện Thoại: 01676207400
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2008, 2009.
Tổ phó: NGUYỄN MINH ĐẠT  
Năm sinh : 1956
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2002
Giáo viên: NGUYỄN VĂN THẮNG  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006
Điện Thoại: 0972776834
Thành tích cá nhân:
.
Chủ tịch CĐCS: NGUYỄN LANH  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006.
Điện Thoại: 0968404782
Thành tích cá nhân:
- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2009 - Giáo viên giỏi cơ sở năm 2002, 2003.
Giáo viên: NGUYỄN XUÂN NHỨT  
Năm sinh : 1954
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 1994
Điện Thoại: 0989833510
Thành tích cá nhân:
Bằng khen Bộ GDĐT năm 1985. - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 1990, 1991, 1992, 1995.
Giáo viên: TRẦN NGỌC TRUYỀN  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Y
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại: 01676774640
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 4 và 5
Tổ trưởng: ĐINH VĂN CẢNH  
Năm sinh : 1970
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 01676772306
Thành tích cá nhân:
Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2009 – 2010
Tổ phó: LÊ VĂN NGỌC  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 1999
Điện Thoại: 01677888166
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: CAO THỊ NGA  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006
Điện Thoại: 0948442964
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2004, 2009
Giáo viên: CAO LINH THIỆN  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2004
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2006, 2007
Giáo viên: CAO QUANG HOÀI  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP năm 2003.
Điện Thoại: 01683778708
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: VÕ VĂN LỘC  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐ Thể dục năm 2005
Điện Thoại: 01689439433
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Văn Phòng
Tổ trưởng: NGUYỄN NGỌC CHIÊM  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2007
Điện Thoại: 01685199176
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2002, 2003, 2004, 2009
Tổ phó: PHAN XUÂN PHÚ  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐH Kế toán năm 2006
Điện Thoại: 0905 78 78 05
Thành tích cá nhân:
.
Bảo vệ: CAO QUANG HIỆP  
Năm sinh : 1951
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Chuyên trách PC: PHAN ĐÌNH PHÀN  
Năm sinh : 1957
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH
Điện Thoại: 01657854609
Thành tích cá nhân:
Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục. - Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn. - Bằng khen của Bộ giáo dục, của LĐLĐ tỉnh Phú Yên. - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Huyện.
Nhân viên Thư viện, Thủ quỹ: ĐOÀN THỊ HOÀNG GIANG  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Trung cấp chuyên nghiệp năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên Y tế : LÊ THỊ KIM HOA  
Năm sinh : 1987
Nguyên quán: Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Học vị: Trung cấp chuyên nghiệp năm 2009
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048