CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC PI NĂNG TẮC
  Địa chỉ:
Ông, Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.2215.482
  Thư điện tử :
th.pinangtac.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LÍCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
   7-THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  

- Trong năm 1998 trường được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Năm 2004 hoàn thành PCGDTH ĐĐT. 

- Công tác xã hội hoá giáo dục có chuyển biến khá tốt. Xã đã thành lập Hội đồng giáo dục cấp xã chăm lo đến công tác giáo dục cho xã nhà đưa lại hiệu quả thiết thực như: Vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

a/ Số liệu phổ cập:

- Tổng số trẻ 6 tuổi 5 năm trước trong xã: 64, dân tộc: 43, khuyết tật: 5

- Tổng số học sinh lớp 5 trong xã xông nhận HTCTTH: 53, dân tộc: 31, khuyết tật: 0

Hiệu quả đào tạo: 82,8%, dân tộc: 72,1%.

Nơi khác đến học:   Khối 1: tổng số:6, dân tộc: 4;

Khối 2: tổng số:1, dân tộc: 1;

Khối 3: tổng số:2, dân tộc: 1;

Khối 4: tổng số:2, dân tộc: 1;

Khối 5: tổng số:4, dân tộc: 4;

b/ Số liệu trường, lớp, học sinh:

            Trường TH Pi Năng Tắc bao gồm  21 lớp ;

Trong đó :

Khối lớp 1: 04 lớp ;  Khối lớp 2: 05 lớp ;  Khối lớp 3: 04 lớp ;

            Khối lớp 4: 04 lớp ;  Khối lớp 5: 04 lớp .

Tổng số học sinh đầu năm là : 427 HS;  Trong đó nữ :196; Dân tộc: 277

Tổng số học sinh cuối năm: 419 HS ; Trong đó có 3 học sinh khuyết tật không có khả năng; Bỏ học: 06HS; Tỉ lệ 1,4%; Chết: 02HS; Tỉ lệ: 0,5%;

Tổng số học sinh lên lớp: 359HS; Tỉ lệ: 86,3%; Dân tộc: 223; Tỉ lệ: 82,6%;

Tổng số học sinh kiểm tra lại: 56HS; Tỉ lệ: 13,5%; Dân tộc: 46; Tỉ lệ: 17,0%;

c/ HS khen thưởng cuối năm:

- HS giỏi: 58; Tỉ lệ: 13,9% (Khối 1: 7; Khối 2: 20; Khối 3: 15; Khối 4: 10; Khối 5: 6)

- HS tiên tiến: 97; Tỉ lệ: 23,3% (Khối 1: 14; Khối 2: 23; Khối 3: 25; Khối 4: 11; Khối 5: 24)

- Khen từng môn: 18; Tỉ lệ: 4,3% (Khối 1: 0; Khối 2: 6; Khối 3: 3; Khối 4: 5; Khối 5: 4)

- Khen từng mặt: 20; Tỉ lệ: 4,8% (Khối 1: 5; Khối 2: 3; Khối 3: 5; Khối 4: 5; Khối 5: 2)

d/ Hội thi giao lưu học sinh tốt cấp trường: (Tổ chức vào ngày 19/11/2009)

Tổng số học sinh dự thi: 101HS (Khối 1: 20; Khối 2: 26; Khối 3: 23; Khối 4: 19; Khối 5: 13).

Kết quả có: 35 giải (5 giải nhất, mỗi khối có một giải; 5 giải nhì, 10 giải nhì, 15 giải khuyến khích).

e/ Hội thi viết chữ đẹp cấp trường: (Tổ chức vào ngày 23/12/2009)

Tổng số học sinh dự thi: 115HS (Khối 1: 24; Khối 2: 26; Khối 3: 21; Khối 4: 17; Khối 5: 27).

Kết quả có: 35 giải (5 giải nhất, mỗi khối có một giải; 5 giải nhì, 10 giải nhì, 15 giải khuyến khích).

f/ Giáo viên giỏi cấp trường: 16; Tỉ lệ: 61,5%

 Kết quả kiểm tra nội bộ trường học:

- Toàn diện: 10; Loại tốt: 9, khá:1

- Chuyên đề: 10; Loại tốt: 9, khá:1

Danh hiệu đề nghị năm học 2009 – 2010:

- Trường tiên tiến

            - Tổ tiên tiến: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ văn phòng.

            - Cá nhân:

                        + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02

                        + Lao động tiên tiến: 25

            - Đề nghị LĐLĐ huyện tặng giấy khen: 02 người.

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048