CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC PI NĂNG TẮC
  Địa chỉ:
Ông, Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.2215.482
  Thư điện tử :
th.pinangtac.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LÍCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
   7-THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  
CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

- Ngày 05 tháng 8 năm 2009 quyết định thành lập danh sách giáo viên thực hiện nhiệm vụ điều tra phổ cập gồm các thành viên có tên sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

ĐƯỢC GIAO

THÔN

Ghi chú

01

Nguyễn  Thái

Ngọ

Phụ trách chung

 

 

02

La           O

Treo

Điều tra

Ma Gú

 

03

Nguyễn    Văn

Hoàng

Điều tra

Ma Gú

 

04

            Thanh

Thủy

Điều tra

Tân Hiên

 

05

Phan         Văn

Phước

Điều tra

Tân Hiên

 

06

Trần Thị   Hồng

Điều tra

Tân Hòa

 

07

Nguyễn   Thị Minh

Hảo

Điều tra

Tân Hòa

 

08

    Thị   Lan           

Hương

Điều tra

Tân Hòa

 

09

Nguyễn    Thị Mỹ    

Châu

Điều tra

Tân Hòa

 

10

Phan  Thị     Kim     

Thoa

Điều tra

Tân Bình

 

11

Dương     Thị Thu

Dung

Điều tra

Tân Bình

 

12

Nguyễn    Thị

Nhị

Điều tra

Hòn Ông

 

13

Trịnh       Công

Sơn

Điều tra

Hòn Ông

 

14

Lê Thị  Tuyết

Hoa

Phối hợp diều tra

Ma Gú

 

15

Kha Thị  Hồng

Lan

Phối hợp diều tra

Tân Hiên

 

16

Nguyễn Thị Thanh  

Thủy

Phối hợp diều tra

      Tân Hòa

 

17

Nguyễn     Thị

Hoan

Phối hợp diều tra

Hòn Ông

 

      - Ngày 16 tháng 3 năm 2009 thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 gồm các thành viên có tên sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

 

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Vinh

Quang

P.H Trưởng

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Thái

Bình

P.HTrưởng

Phó trưởng ban

4

La Văn

Thường

CĐCS-T.ký

Uỷ viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

TPT. Đội

Uỷ viên

6

Nguyễn Thái

Ngọ

CT.PC.XMC

Uỷ viên

7

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị

Loan

T.Viện-T.Bị

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị

Hoan

TT khối 1

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị Minh   

Hảo

TT khối 2

Uỷ viên

11

Phan Thị Kim

Thoa

TT khối 3

Uỷ viên

12

Nguyễn Thị Thu 

TT khối 4

Uỷ viên

13

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Uỷ viên

- Ngày 04 tháng10 năm2009 thành lập Ban phòng chống lụt gồm các thành viên có tên sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Vinh

Quang

P.H .Trưởng

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Thái

Bình

P.H. Trưởng

Phó trưởng ban

4

La Văn

Thường

CĐCS-T.ký

Uỷ viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

TPT. Đội

Uỷ viên

6

Nguyễn Thái

Ngọ

CT.PC.XMC

Uỷ viên

7

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Uỷ viên

8

Nguyễn Văn

Phúc

Bảo vệ

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị

Loan

T.Viện-T.Bị

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị

Hoan

TT khối 1

Uỷ viên

11

Nguyễn Thị Minh 

Hảo

TT khối 2

Uỷ viên

12

Phan Thị Kim

Thoa

TT khối 3

Uỷ viên

13

Nguyễn Thị Thu

TT khối 4

Uỷ viên

14

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Uỷ viên

15

Lê Thị Tuyết

Hoa               

PT Ma Gú

Uỷ viên

16

La O

Treo      

PT Tân Hiên

Uỷ viên

17

Nguyễn Thị  Thanh

Thủy

PT Tân Hòa

Uỷ viên

- Ngày 11 tháng 01 năm 2010 thành lập Hội đồng khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2009-2010  gồm các thành viên có tên sau :

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Vinh

Quang

Phó hiệu trưởng

P.C.T Hội đồng

3

Nguyễn Thái

Bình

Phó hiệu trưởng

P.C.T Hội đồng

4

La Văn

Thường

CT.CĐCS

Thành viên

5

Phan Thị Kim

Thoa

TT tổ 3

Thư ký

6

Nguyễn Thị

Hoan

TT tổ 1

Thành viên

7

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT tổ 2

Thành viên

8

Bá Thanh

Thủy

TP tổ 5

Thành viên

9

Sô Minh

Giáo

TP tổ 4

Thành viên

10

Nguyễn Bá

Kiều

TPT Đội

Thành viên

11

Nguyễn Thị

Loan

TP tổ văn phòng

Thành viên

            - Ngày 16 tháng 8 năm 2009 thành lập Ban an toàn giao thông trường tiểu học Pi Năng Tắc năm học :2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Vinh

Quang

P.H Trưởng

Phó  ban

3

Nguyễn Thái

Bình

P.H Trưởng

Phó  ban

4

La Văn

Thường

CĐCS-T.ký

Uỷ viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

TPT. Đội

Uỷ viên

6

Nguyễn Thái

Ngọ

CT.PC.XMC

Uỷ viên

7

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Uỷ viên

8

Nguyễn Văn

Phúc

Bảo vệ

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị

Loan

T.Viện- Thủ quỹ

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị

Hoan

TT khối 1

Uỷ viên

11

Nguyễ Thị Minh    

Hảo

TT khối 2

Uỷ viên

12

Phan Thị Kim

Thoa

TT khối 3

Uỷ viên

13

Nguyễn Thị Thu  

TT khối 4

Uỷ viên

14

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Uỷ viên

15

Lê Thị Tuyết

Hoa

Giáo viên

Uỷ viên

16

La O

Treo

Giáo viên

Ủy viên

17

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Giáo viên

Ủy viên

- Ngày 01tháng 9 năm 2009 thành lập Ban giám khảo hội thi Đọc đúng – Viết Đẹp cấp trường năm học 2009 –2010 gồm có các ông (bà ) có tên sau:

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thái

Bình

P. hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Vinh

Quang

P.hiệu trưởng

Phó ban

4

La Văn

Thường

CTCông đoàn

Thư ký

5

Nguyễn Bá

Kiều

TPT Đội

Ủy  viên

6

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Ủy  viên

7

Nguyễn Thị Thu 

TT khối 4

Ủy  viên

8

Phan Thị Kim

Thoa

TT khối 3

Ủy  viên

9

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT khối 2

Ủy  viên

10

Nguyễn Thị

Hoan

TT khối 1

Ủy  viên

- Ngày 08 tháng 9 năm 2009 thành lập Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2009 –2010 gồm các ông (bà) có tên sau.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn  Thái      

Bình 

P.HT            

Trưởng ban

2

Nguyễn            

Kiều

TPT Đội

Phó ban

3

La Văn

Thường

CTCĐ

Thư ký

4

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Ủy  viên

5

Nguyễn Thị Thu 

TT khối 4

Ủy  viên

6

Phan Thị Kim

Thoa

TT khối 3

Ủy  viên

7

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT khối 2

Ủy  viên

8

Nguyễn Thị

Hoan

TT khối 1

Ủy  viên

         - Ngày 11 tháng12 năm 2009 thành lập Ban kiểm kê CSVC trường gồm các ông (bà ) có tên sau :

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc        

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Vinh

Quang

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

La Văn

Thường

CTCĐ

Thư ký

4

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Ủy  viên

5

Nguyễn Thị

Loan

Thư viện

Ủy  viên

6

Nguyễn Thái

Ngọ

Chuyên trách PC

Ủy  viên

- Ngày 26 tháng 9 năm 2009 thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường TH Pi Năng Tắc gồm các ông ( bà) có tên sau :

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn  Thái      

Bình 

P. hiệu trưởng            

Trưởng ban

2

Nguyễn  Thị Thanh         

Thủy

Phó CTCĐCS

Phó ban

3

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Ủy viên

- Ngày 04 tháng 9 năm 2009 thành lập Ban chỉ đạo cấp trường về công tác Phòng chống tội phạm, ma túy, ADIS, an ninh trật tự trong trường tiểu học Pi Năng Tắc năm học: 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Vinh

Quang

P.H.Trưởng

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Thái

Bình

P.H.Trưởng

Phó trưởng ban

4

La Văn

Thường

CĐCS-T.ký

Ủy viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

TPT. Đội

Uỷ viên

6

Nguyễn Thái

Ngọ

CT.Phổ cập

Uỷ viên

7

Sô Minh

Giáo

Thanh tra ND

Uỷ viên

- Ngày 27 tháng 8  năm 2009 thành lập Ban phòng chống dịch cúm A(H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của trường tiểu học Pi Năng Tắc, gồm các thành viên sau:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Nguyễn Vinh

Quang

Phó hiệu trưởng

Phó ban

03

Nguyễn Thái

Bình

Phó hiệu trưởng

Ủy viên

04

La Văn

Thường

CT.CĐCS

Ủy viên

05

Nguyễn Bá

Kiều

Cb Đoàn- Đội

Ủy viên

06

Nguyễn Thị Mỹ

Châu

Giáo viên

Ủy viên

07

Trần Ngọc

Hoan

Hội cha mẹ học sinh

Ủy viên

            - Ngày 16 tháng 8 năm 2009 thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.Trường tiểu học Pi Năng Tắc năm học: 2009-2010 gồm các thành viên có tên sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Vinh

Quang

P.H Trưởng

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Thái

Bình

P.HTrưởng

Phó trưởng ban

4

La Văn

Thường

CĐCS-T.ký

Ủy viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

TPT. Đội

Ủy viên

6

Nguyễn Thái

Ngọ

Chuyên trách phổ cập

Ủy viên

7

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Ủy viên

8

Nguyễn Thị

Loan

T.Viện-T.Bị

Ủy viên

9

Nguyễn Thị

Hoan

TT khối 1

Ủy viên

10

Nguyễn  Thị Minh    

Hảo

TT khối 2

Ủy viên

11

Phan Thị Kim

Thoa

TT khối 3

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Thu  

TT khối 4

Ủy viên

13

Nguyễn Thị

Hạnh

TT khối 5

Ủy viên

- Ngày 16 tháng 9 năm 2009 thành lập Hội đồng khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm  năm học : 2009-2010 gồm các ông (bà) có tên sau :

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

C.tịch Hội đồng

2

Nguyễn Vinh

Quang

P.H Trưởng

P.C.T Hội đồng

3

Nguyễn Thái

Bình

P.HTrưởng

P.C.T Hội đồng

4

La Văn

Thường

CT.CĐCS

Thành viên

5

Phan Thị Kim

Thoa

TT tổ 3

Thư ký

6

Nguyễn Thị

Hoan

TT tổ 1

Thành viên

7

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT tổ 2

Thành viên

8

Nguyễn Thị

Hạnh

TT tổ 5

Thành viên

9

Nguyễn Thị Thu

TT tổ 4

Thành viên

10

Nguyễn Bá

Kiều

TPT Đội

Thành viên

- Ngày 10 tháng 9 năm 2009 thành lập hội đồng kỷ luật trường TH Pi Năng Tắc gồm các ông (bà) có tên sau :

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

 

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

CT Hội đồng

4

La Văn

Thường

CT CĐCS

Phó CT Hội đồng

2

Nguyễn Thái

Bình

P.H Trưởng

Thư ký

3

Nguyễn Vinh

Quang

P.HTrưởng

Ủy viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

Bí thư chi đoàn

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT tổ 2

Uỷ viên

7

Phan Thị Kim

Thoa

TT tổ 3

Uỷ viên

8

Sô Minh

Giáo

Thanh tra ND

Uỷ viên

9

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Uỷ viên

- Ngày 26 tháng 9 năm 2009 thành lập hội đồng Thi đua – Khen thưởng  trường TH Pi Năng Tắc năm học:2009-2010 gồm các ông (bà) có tên sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

 

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

CT Hội đồng

2

La Văn

Thường

CT CĐCS

Phó CT Hội đồng

3

Nguyễn Thái

Bình

P.H Trưởng

Thư ký

4

Nguyễn Vinh

Quang

P.HTrưởng

Ủy viên

5

Nguyễn Bá

Kiều

Bí thư chi đoàn

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị

Hoan

TT tổ 1

Uỷ viên

7

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT tổ 2

Uỷ viên

8

Phan Thị Kim

Thoa

TT tổ 3

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Thu

TT tổ 4

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị

Hạnh

TT tổ 5

Uỷ viên

11

Sô Minh

Giáo

Thanh tra ND

Uỷ viên

12

Đinh Thị

Nụ

TT tổ văn phòng

Uỷ viên

13

Nguyễn Thái

Ngọ

CT. phổ cập

Uỷ viên

-         Ngày 17 tháng 9 năm 2009, thành lập hội đồng tự đánh giá gồm các thành viên sau: 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

 

1

Từ Khắc

Nhân

Hiệu trưởng

CT Hội đồng

2

Nguyễn Thái

Bình

P.H Trưởng

Phó CT Hội đồng

3

Nguyễn Vinh

Quang

P.HTrưởng

Phó CT Hội đồng

4

La Văn

Thường

CT CĐCS

Thư ký HĐ

5

Nguyễn Thái

Ngọ

CT. Phổ cập

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị

Hoan

TT tổ 1

Uỷ viên

7

Nguyễn Thị Minh

Hảo

TT tổ 2

Uỷ viên

8

Phan Thị Kim

Thoa

TT tổ 3

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Thu

TT tổ 4

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị

Hạnh

TT tổ 5

Uỷ viên

Và nhóm thư ký

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

 

1

Đinh Văn

Miền

Giáo viên

Nhóm trưởng

2

Phạm Văn

Hóa

Giáo viên

Thành viên

3

Nguyễn Thị Mỹ

Châu

Giáo viên

Thành viên

Và nhóm công tác chuyên trách

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

 

1

Nguyễn Thái

Ngọ

CT. Phổ cập

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Bá

Kiều

TPT Đội

Thành viên

3

Đinh Thị

Nụ

Kế toán

Thành viên

4

Nguyễn Thị

Loan

Thư viện – thiết bị

Thành viên

5

Trần Thị Ngọc

Duyên

Văn thư

Thành viên

  

 

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048