CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200803
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC PI NĂNG TẮC
  Địa chỉ:
Ông, Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.2215.482
  Thư điện tử :
th.pinangtac.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LÍCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
   7-THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng: Từ Khắc Nhân  
Năm sinh : 1966
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại: 0984.504829
Thành tích cá nhân:
.
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Bình  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2005
Điện Thoại: 0973.649829
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 1995, 2008; - Kĩ niệm chương vì sự nghiệp GD năm 2009
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Vinh Quang  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Yên Thành, Nghệ An
Học vị: Cử nhân
Điện Thoại: 01236.909213
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 1
Tổ trưởng: NGUYỄN THỊ HOAN  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại: 01649.765.806
Thành tích cá nhân:
- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Tổ phó: NGUYỄN THỊ THANH THỦY  
Năm sinh : 1965
Nguyên quán: Yên Bồng, Lạc Thủy, Ninh Bình
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: NGUYỄN THỊ NHỊ  
Năm sinh : 1970
Nguyên quán: Suối Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH văn và nhạc năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: LÊ THỊ TUYẾT HOA  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: KHA THỊ HỒNG LAN  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Phước Tân, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 2
Tổ trưởng: NGUYỄN THỊ MINH HẢO  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH văn + nhạc năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Giáo viên giỏi cơ sở 2004, 2005
Tổ phó: LÊ THỊ LAN HƯƠNG  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Cẩm Thế, Thanh Hà, Hải Dương
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2008
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: NGUYỄN THỊ LIÊN  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: LA O TREO  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: Phước Tân, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP ngữ văn năm 2002
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: TRẦN THỊ HỒNG LÝ  
Năm sinh : 1963
Nguyên quán: Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 3
Tổ trưởng: PHAN THỊ KIM THOA  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH văn – nhạc năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;
Tổ phó: DƯƠNG THỊ THU DUNG  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: PHAN VĂN PHƯỚC  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: CHU THẾ VĂN  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Nho Quan, Ninh Bình
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2008
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 4
Tổ trưởng: NGUYỄN THỊ THU HÀ  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: SÔ MINH GIÁO  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSPTH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: VÕ THỊ DIỄM  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm: 2006, 2007, 2008, 2009
Giáo viên: VÕ THỊ NGUYỆT  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 1998, 2001,2003
Giáo viên: NGUYỄN VĂN HOÀNG  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 5
Tổ trưởng: NGUYỄN THỊ HẠNH  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Hòa Quang, Phú Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP văn – nhạc năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen năm 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2003, 2009.
Giáo viên: BÁ THANH THỦY  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: La Văn Thường  
Năm sinh : 1970
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 2002
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: PHẠM VĂN HÓA  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: TRỊNH CÔNG SƠN  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Hòa Quang, Phú Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Hòa Tân, Tuy Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2001, 2003, 2005, 2007
Tổ Văn Phòng
Tổ trưởng -Kế Toán : ĐINH THỊ NỤ  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Khanh Lợi, Ninh Bình
Học vị: Trung cấp tài chính kế toán năm 1996
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: NGUYỄN THỊ LOAN  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Trung cấp thư viện thông tin năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Bảo vệ : NGUYỄN VĂN PHÚC  
Năm sinh : 1964
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Văn Thư: TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN  
Năm sinh : 1985
Nguyên quán: Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Học vị: CĐ tin học năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên phụ trách PC – CMC : NGUYỄN THÁI NGỌ  
Năm sinh : 1959
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP năm 2002
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Bộ giáo dục tặng bằng khen năm 1997 ; - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 1996, 1997, 1998, 2002; - Huy chương vì sự nghiệp năm 2003.
Giáo viên -TPT Đội: Nguyễn Bá Kiều  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048