CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC EACHARANG
  Địa chỉ:
Kiến Thiết, Ea Charang, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.3656028
  Thư điện tử :
th.eacharang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG  

- Năm thành lập tháng 08/11/1997, trên cơ sở tách từ trường tiểu học Suối Trai thành hai đơn vị hoạt động sự nghiệp: Trường tiểu học Suối Trai và Trường tiểu học Ea Charang.

Khi mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường rất khó khăn, cả trường có 04 điểm trường và 05 phòng học do nhà nước xây dựng. Tổng số giáo viên: 09 người. Ban giám hiệu nhà trường vừa chăm lo công tác giảng dạy và giáo dục, vừa tiếp tục tham mưu với cấp ủy xã để xây dựng thêm phòng học. Từ năm học1997-1998, huyện xây thêm 01 phòng học tại phân trường Độc Lập C. Năm học1998-1999, Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa xây thêm 02 phòng học, 01 phòng ở giáo viên. Trong đó:  tại phân trường Độc Lập C 02 phòng ( 01 phòng học và phòng ở giáo viên) và Độc Lập B 01 phòng học. Năm học 2000-2001, Chương trình 135 xã đặt biệt khó khăn xây dựng thêm 04 phòng học tại Kiến Thiết và tu sửa 02 phòng (xây ngăn lại 04 phòng) để làm phòng làm việc. Năm học 2004-2005, Chương trình 135 xã đặt biệt khó khăn xây dựng thêm 01 phòng học tại Nhóm Ama Toàn Kiến Thiết.

    Ngay trong những ngày đầu tiên thành lập, nhà trường đã xác định đúng mục tiêu đào tạo của nhà trường là dạy chữ, dạy người. Vì vậy, nhà trường luôn luôn coi trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Chẳng những chăm lo giảng dạy tốt mà còn tổ chức nhiều hoạt động khác.

  Trong công tác lãnh đạo, quản lý, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện nay 100% giáo viên đạt chuẩn. Trong đó: 95,8%  giáo viên trên chuẩn, phong trào tự học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ rất sôi nổi, giúp đỡ nhau trong việc học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, tạo ra bầu không khí đoàn kết trong công tác.

  Công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng trật tự, kỷ cương kỷ luật trường học chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các thầy cô giáo, xây dựng đời sống văn hóa, động viên tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Năm 1997, được UBND huyện khen công nhận hoàn thành Phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ.

- Năm học 2002-2003, được UBND huyện khen tặng thưởng danh hiệu “ Trường tiên tiến”, 03 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 50% giáo viên đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”.

- Năm học 2003-2004, được UBND huyện khen tặng thưởng danh hiệu “Trường tiên tiến”, 03 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ” và 50% giáo viên đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”.

- Năm học 2004-2005, được UBND huyện khen tặng thưởng danh hiệu “Trường tiên tiến”, 02 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ” và 50% giáo viên đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”.

- Năm học 2005-2006, được UBND huyện khen tặng thưởng danh hiệu “Trường tiên tiến”, 0 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ”; Tổ 1 và tổ 4-5 đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” và 50% giáo viên đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”;

- Năm học 2008-2009, Tổ 4+5 đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” và 01 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 30% giáo viên đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến” được UBND huyện khen.

- Phong trào “ Dạy tốt- Học tốt”:  

+ Đạt danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi cơ sở” năm học 2001: 01 người, Đạt danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi cơ sở” năm học 2003:01 người, UBND huyện sơn hòa khen.

+ năm 2007, có 01 học sinh giỏi xếp thứ nhì toàn huyện và tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh 01 học sinh đạt giải khuyến khích.

- Phong trào hoạt động ngoài giời lên lớp:

 + Năm học 1999-2000, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 + Năm học 2000-2001, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Liên đội trường tiểu học Ea Charang đạt giải khuyến khích cuộc thi 60 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước.

 + Năm học 2001-2002, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Trường tiểu học Ea Charang đạt danh hiệu vững mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 + Năm học 2002-2003, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 + Năm học 2003-2004, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Trường tiểu học Ea Charang hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Liên đội trường tiểu học Ea Charang đạt giải nhì trong Hội thi Nghi thức Đội huyện Sơn Hòa.

 + Năm học 2004-2005, được Ban chấp hành Đoàn huyện Sơn Hòa khen tặng Liên đội trường tiểu học Ea Charang đạt giải nhì trong Hội thi chỉ huy giỏi huyện Sơn Hòa.

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048