CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC EACHARANG
  Địa chỉ:
Kiến Thiết, Ea Charang, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.3656028
  Thư điện tử :
th.eacharang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng: NAY - I - LAN  
Năm sinh : 15/5/1969
Nguyên quán: Cà Lúi, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐTH năm 2007
Điện Thoại: 01682967280.
Thành tích cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2003, 2004
Phó Hiệu trưởng: TRẦN NAM LŨY  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: An Phú, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại: 0918104958.
Thành tích cá nhân:
Giáo viên giỏi cơ sở được Sở giáo dục tỉnh phú yên khen năm 2000 - Đạt giải khuyến khích giáo viên TH thi viết chữ đẹp cấp Tỉnh năm 2001
Phó Hiệu trưởng: ĐẶNG HỮU TƯỜNG  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: An Phú Thành Phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHTH năm 1999
Điện Thoại: 0918949463
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua các năm 1994, 1995,1996,2004, 2005, 2006
Tổ Chuyên môn khối 1
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Loan  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Xã Sơn Hà , huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐTH Năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua năm học 2005-2006
Tổ phó: Nguyễn Thị Bảy  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Đồng Văn , Thanh Chương, Nhệ An
Học vị: Tốt nghiệp ĐHTH năm 2009
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Hải  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Ngọc Lĩnh-Tỉnh Gia-Thanh Hoá
Học vị: Tốt nghiệp CĐTH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phan Thị Phượng  
Năm sinh : 1964
Nguyên quán: Phường 4 – Tuy Hoà – Phú Yên
Học vị: Tốt Nghiệp CĐTH năm 2005
Điện Thoại: 01697759346
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Ngô Bích Tĩnh  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Xuân Cầm , Hiệp Hoà, TBắc Giang
Học vị: Tốt nghiệp THSP 9+3 năm 1998
Điện Thoại: 01685041759
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Lê Huê  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Sơn Hà , Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt Nghiệp CĐTH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 2 và 3
Tổ trưởng: Hoàng Đình Phương  
Năm sinh : 1970
Nguyên quán: Thanh Mai , Thanh Chương, Nhệ An
Học vị: Tốt nghiệp CĐTH Văn nhạc Năm 2003
Điện Thoại: 0977713960
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Đỗ Thị Kim Phượng  
Năm sinh : 1979.
Nguyên quán: Thị trấn củng Sơn , Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐTH năm 2006
Điện Thoại: 016767755501
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Ksor Y Phước  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Độc Lập A , Ea Charang, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐTH năm 2008
Điện Thoại: 01695995301
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: La O Phấn  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Phước Tân , Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt Nghiệp CĐTH văn nhạc năm 2006
Điện Thoại: 01697759346
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Võ Thị Thu Thủy  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Sơn Định , Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Học vị: Tốt Nghiệp CĐTH văn nhạc năm 2008
Điện Thoại: 01685041759
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Thị Khang  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa
Học vị: Tốt Nghiệp CĐTH văn - nhạc năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 4-5
Tổ trưởng: Trần Văn Tân  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Hoà An , Phú Hoà , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Tiểu học năm 1999
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Hoàng Cao Bảo Vy  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Phú Lộc , Thừa Thiên Huế
Học vị: Tốt nghiệp đại học sư phạm năm 2009
Điện Thoại: 0989269499
Thành tích cá nhân:
Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2001, 2003
Giáo viên: Nguyễn Xuân hơn  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Sơn Hà , Sơn Hoà , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSPTH năm 2003
Điện Thoại: 0983072013
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đinh Thị Kim Liên  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Xuân Phước , Đồng Xuân , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSPTH năm 2004
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Minh Cảnh  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Hòa an , Phú Hòa , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp : ĐHSP năm 2009
Điện Thoại: 01697333637
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Vũ Thiên  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Hòa Quang , Phú Hòa , Phú Yên
Học vị: CĐSP năm 2005
Điện Thoại: 0983180813
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Hành Chính
Tổ trưởng: Trần Văn Tân  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Hoà An , Phú Hoà , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Tiểu học năm 1999
Điện Thoại: 0977395403.
Thành tích cá nhân:
.
Kế toán: Đặng Thị Lệ  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Hoà An , Phú Hoà , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp Trung cấp kế toán
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên -TPT Đội: Lê Thanh Long  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Hoà An , Phú Hoà , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Tiểu học năm 1999
Điện Thoại: 0989502011
Thành tích cá nhân:
.
Nhân Viên TV: Trần Thị Ánh  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Tuy An , Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THCH
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Bảo Vệ: Kpă Y Phim  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Độc Lập A , Ea Charang, Sơn Hòa
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048