CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200884
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH BỘ LĨNH
  Địa chỉ:
Phong Hậu – Sơn Long – Sơn Hoà – Phú Yên
  Điện thoại:
0573850112
  Thư điện tử :
th.dinhbolinh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu Trưởng: NGUYỄN ĐÌNH THỊNH  
Năm sinh : 1963
Nguyên quán: Sơn Long, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại: 0169 5436 458
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 2004 - 2005, 2008 - 2009
Phó Hiệu Trưởng: PHẠM VĂN DƯƠNG  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Song Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2003
Điện Thoại: 0168 673 8751
Thành tích cá nhân:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng bằng khen năm 2006 - 2007,2008 - 2009. - Chiển sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2006 – 2007. - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2007 - 2008, 2008 - 2009.
Tổ Chuyên môn khối 1
Tổ trưởng : Nguyễn Thị Hoa  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Hoằng Thanh – Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng TH năm 2007
Điện Thoại: 0169 5436 458
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 2004 - 2005, 2008 - 2009
Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Nguyệt  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Sơn Long - Sơn Hoà - Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên - Chủ Tịch CĐCS: Lê Đức Hùng  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Hoàng Phượng, Hoàng Hoá, Thanh Hoá
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng TH năm 2008
Điện Thoại: 0985.230.490
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 2 và 3
Tổ trưởng : Trịnh Ngọc Tới  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Phú Nhuận -Như Thanh- Thanh Hoá
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng TH năm 2006
Điện Thoại: 0984 693 167
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2007 - 2008, 2008 - 2009.
Tổ phó: Trương Thị Xứng  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Thuỷ Châu, Hương Phú, Thừa Thiên Huế
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng TH năm 2006
Điện Thoại: 0165 493 548
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phan Thị Thuận  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng TH
Điện Thoại: 01666919522
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 4-5
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuân Liễu  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Sơn Long - Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 01686025575
Thành tích cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2006,2008.
Tổ phó: Nguyễn Thị Bích Hợp  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Sơn Long - Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại: 0984867530
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Võ Đình Lam  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng TH
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đinh Quốc Lỳ  
Năm sinh : 1983
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng TH
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đinh Thế Trung  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: .
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Văn Phòng
Tổ trưởng: Dương Văn Toàn  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Sơn Long, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng Tin học năm 2007
Điện Thoại: 01685 183 947
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Cao Thị Hiệu  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Chủ tịch CĐCS: Lê Văn Quang  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng TH
Điện Thoại: 0983578759
Thành tích cá nhân:
.
Tổ viên: Nguyễn Trương Kiều  
Năm sinh : 1986
Nguyên quán: .
Học vị: Trung cấp
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ viên: Nguyễn Tấn Quang  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: .
Học vị: .
Điện Thoại: .
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Mẫu giáo
Tổ trưởng : Phạm Thị Bình  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Song Lộc –Can Lộc –Hà Tĩnh
Học vị: Tốt nghiệp Cao đẳng Mầm Non năm 2008
Điện Thoại: 0976471801
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Huế  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng MN
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Cao Thị Thu Thảo  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng MN
Điện Thoại: 0976471801
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Chỉnh  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng MN
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Huỳnh Thị Hoa Sum  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: .
Học vị: Cao đẳng MN
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
/
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048