CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỘI
  Địa chỉ:
Thôn Tân Hội, Sơn Hội, Sơn Hòa, Phú Yên.
  Điện thoại:
057.3.625134
  Thư điện tử :
th.sonhoi.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ ĐẢNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG:  
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG  

Trường tiểu học Sơn Hội được thành lập từ năm 1976 sau khi giải phóng Miền Nam thống nhất đất Nước với tên gọi là trường cấp I Sơn Hội từ năm 1976 đến năm 1980; từ năm1980 đến năm 1984 được đổi thành trường cấp 1, 2 Sơn Hội. Từ năm 1984 đến năm 1996 được đổi tên thành trường PTCS Sơn Hội; từ năm 1996 đến nay được đổi tên thành trường tiểu học Sơn Hội.

Thành tích của trường từ năm thành lập cho đến nay đã đạt trường tiên tiến nhiều năm được UBND Huyện khen, Tỉnh khen; về cá nhân nhiều giáo viên đạt thành tích cá nhân GV dạy giỏi cấp Huyện, học sinh đạt HS giỏi cấp Huyện; tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường và ngành GD&ĐT tổ chức, Huyện tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Công tác PCGD/TH- XMC đạt chuẩn Quốc gia  năm 1998 và được giữ vững cho đến nay; đến năm 2008 trường đạt chuẩn 1 về PCGD/THCS; năm 2009 đạt chuẩn PCGDĐĐT. Tỉ lệ HS lên lớp càng ngày được nâng cao; tỉ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt trên 95 % .

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048