CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200113
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 1
  Địa chỉ:
Sơn Hà – Sơn Hoà – Phú Yên
  Điện thoại:
0573644300
  Thư điện tử :
th.sonha1.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  

1 BAN GIÁM HIỆU

                                    Hiệu trưởng:  TRƯƠNG HỮU ĐỒNG

                                 Năm sinh: 1969

                                 Quê quán:  Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Hiệu trưởng

                                 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung ,Chủ tài khoản , Tổ chức ,

                                                                         Tài chính , tài sản, Bí thư chi bộ.

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 1999;

                                                    + Tốt nghiệp quản lý giáo dục năm 2009

                                    Thành tích:   - Hiệu trưởng trường TH Sơn

                                                           Nguyên từ  2000 đến 2007;

                                                       - Hiệu trưởng trường TH Sơn Hà 1

                                                                từ  2007 đến 2010;

                                            - Chiến sĩ thi đua cấp ngành năm

                                                 1995.    Sở GD-ĐT khen.

                                            - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm   

                    2006, 2009. Huyện khen.                                   

                                Điện thoại:  Cố định:  0573.644.454  ;

                                                      Di động : 0986693069.

                                Email:    th.sonha1.pgdshoa@phuyen.edu.vn

 

                                     Phó Hiệu trưởng:  NGUYỄN MẠNH KỲ

                                 Năm sinh: 1974

                                 Quê quán: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên

                                 Chức vụ :   P. Hiệu trưởng

                                 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn, tổ 4, tổ 5,

                                 HĐGDNGLL, Chủ tịch Hội CTĐ                                                                        

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2000;

                                    Thành tích:   - P. Hiệu trưởng trường TH Sơn

                                                             Hà 1 từ  2007 đến 2010

                                                       - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm

                                                             2006, 2009.

                                 Điện thoại:  Cố định:  0573.644.638  ;

                                                       Di động : 01688928451.

                                  Email:   nguyenmanhkyp.ht@gmail.com

 

 


 


2. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1

                                    Tổ trưởng:  LÊ THỊ HÀ

                                 Năm sinh: 1971

                                 Quê quán:  Bình Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

                                 Chức vụ :   Tổ trưởng Tổ 1

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2003;

                                              

                                    Thành tích:  

 

                                     Tổ phó:     HỒ THỊ CHI LƯỢNG

                                 Năm sinh: 1969

                                 Quê quán:  Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ phó Tổ 1

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2007

                                                   

                                    Thành tích:  

 

                                     Giáo viên:  PHAN THỊ MINH HIẾU

                                 Năm sinh: 1978

                                 Quê quán:  Ngân Điền, Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2006.

                                              

                                        Thành tích:   - Chiến sĩ thi đua cơ sở các

                                                                    năm  2006.

 

 

                                  Giáo viên:  ĐOÀN THỊ HOA MAI

                                 Năm sinh: 1971

                                 Quê quán:   Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :     

                                                    + Tốt nghiệp THSP 9+3 năm  1992.

                                              

                                    Thành tích:  

 

                                     Giáo viên:  ĐOÀN THỊ KIM LIÊN

                                 Năm sinh: 1977

                                 Quê quán: 

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2006.

                                              

                                    Thành tích:  

 

                       

Giáo viên:  ĐÀO THỊ TUYẾT SA

                                 Năm sinh: 1967

                                 Quê quán: Hoà Hiệp Nam, Đông Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Chủ tịch CĐCS

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2006.

                                              

                                    Thành tích:   - Giáo viên giỏi cấp huyện các

                                                             năm 1999, 2005;

                                                       - Giáo viên giỏi cơ sở năm 2002

                                    ĐT:0975702959

 

 3. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 2:

 

                                    Tổ trưởng:  VƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG

                                 Năm sinh: 1967

                                 Quê quán:  Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

                                 Chức vụ :   Tổ trưởng Tổ 2

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2001

                                              

                                    Thành tích:  

-         Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm 2006;

-         Giáo viên giỏi cơ sở năm 2003, 2004, 2005;

-         Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2006.

 

                                     Tổ phó:     HUỲNH THỊ THANH THƯ

                                 Năm sinh: 1975

                                 Quê quán:  Hoà Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ phó Tổ 2

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2001

                                                   

                                Thành tích:  

                                 - Chiến sĩ thi đua cơ sở  năm 2008.

                                                    Số ĐT: 01692835550

 

 Giáo viên:  TRẦN THỊ ÚT

                                 Năm sinh: 1967

                                 Quê quán:  Ninh Thọ, Ninh Hoà, Khánh Hoà

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2006.

                                              

                                    Thành tích:  

 

 Giáo viên:  VŨ THỊ HIẾN

                                 Năm sinh: 1964

                                 Quê quán: Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2007.

                                              

                                    Thành tích:  

 

 

                                   


Giáo viên:  VÕ THỊ THU NHÀN

                                 Năm sinh: 1976

                                 Quê quán:  Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2003.

                                              

                                    Thành tích:   Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm

                                                              2000, 2002, 2007

 

                       

 

 4. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 3:

                        Tổ trưởng:  PHAN THỊ HỒNG MAI

                                 Năm sinh: 1970

                                 Quê quán:  Khu phố Quang Trung, Thành pố Vinh, Tỉnh Nghệ An

                                 Chức vụ :   Tổ trưởng Tổ 3

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2001

                                              

                                    Thành tích:  

-         Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm 2006;

-         Giáo viên giỏi cấp Huyện năm 1997

-         Giáo viên giỏi cơ sở các năm 2004, 2005.

 

 

 


 


                                    Tổ phó:     VÕ THỊ MINH NGUYỆT

                                 Năm sinh: 1973

                                 Quê quán:  Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ phó Tổ 3

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2001

                                                    

 

 


           

 

Giáo viên:  HỒ THỊ HOA ANH

                                 Năm sinh: 1959

                                 Quê quán:  Phường 6, Tuy Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp ĐHSP  TH năm  2009.

                                              

                                    Thành tích:  

           

 

 

                                   


                       Giáo viên:  ĐẶNG THỊ HIÊN

                                 Năm sinh: 1966

                                 Quê quán:  Củng Sơn, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2006.

                                              

                                    Thành tích:  

           


5. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4:

                                    Tổ trưởng:  ĐINH THỊ TIỂN

                                 Năm sinh: 1968

                                 Quê quán:  Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ trưởng Tổ 4

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2001

                                              

                                    Thành tích:  

 

                                     Tổ phó:     BÙI XUÂN THUẬN

                                 Năm sinh: 1973

                                 Quê quán:  Xuân Phương, Sông Cầu, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ phó Tổ 4

                                 Học vị :      Cử nhân

                                      + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  1999

                                                   

                                                Thành tích:  

                                      -  Giáo viên giỏi cấp huyện năm học

                                                                   1996 - 1997

 

 

           


 

                                    Giáo viên:     VÕ TIẾN HOÀNG

                                 Năm sinh: 1978

                                 Quê quán:  Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2004

                                                   

                                 Thành tích:     - Giáo viên giỏi cơ sở các năm

                                                            2004, 2005

                                                  


                        


Giáo viên:  LÊ VĂN TRỌNG

                                 Năm sinh: 1959

                                 Quê quán:  Hoà Bình, Tây Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2007.

                                              

                                    Thành tích:   - Chiến sĩ thi đua cơ sở năm

                                                                          1995.

 

 

 Giáo viên:  NGUYỄN THUỲ VY

                                 Năm sinh: 1976

                                 Quê quán: Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2003.

                                               

                                    Thành tích:  - Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm

                                                             học 2000 – 2001

                                  ĐT: 0918105696

 Giáo viên:  LÊ THị KIM CHÚC

                                 Năm sinh: 1974

                                 Quê quán: Thị trấn Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  1998.

                                               

                                    Thành tích:  - Giáo viên dạy giỏi cơ sở năm

                                                             2002

 

 Giáo viên:  TRẦN QUỐC HIỀN

                                 Năm sinh: 1979

                                 Quê quán:  An Định, Tuy An, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm 2005

                                              

                                    Thành tích:   Giáo viên dạy giỏi cấp huyện các

                                                          năm 2003, 2007

 

                       

 

 Giáo viên:  TRẦN VĂN THÌ

                                 Năm sinh: 1977

                                 Quê quán:  Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp ĐHSP  Tiếng Anh năm  2003.

                                              

                                    Thành tích:   - Chiến sĩ thi đua cơ sở năm

                                                                    2009.

                                    ĐTCĐ: 0573644157                      

                                    DĐ: 01689439434

 

 

 6. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 5:

 

                                    Tổ trưởng:  TRỊNH THỊ HUỆ

                                 Năm sinh: 1976

                                 Quê quán:  Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ trưởng Tổ 5

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  1999

                                              

                                    Thành tích:   -         Giáo viên giỏi cơ sở năm

                                                                              2005.

ĐT: 0573644887

 

                                     Tổ phó:   NGUYỄN THỊ THU THUỶ

                                 Năm sinh: 1979

                                 Quê quán:  An Dân, Tuy An, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ phó Tổ 5

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm 2000

                                                   

                                    Thành tích:  

-         Giáo viên giỏi cơ sở năm 2004.

 

           

 


 

Giáo viên:  NGUYỄN THÀNH HƯNG

                                 Năm sinh: 1961

                                 Quê quán:  Hoà Quang, Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2006.

                                              

                                    Thành tích: 

                                  ĐT: 01265011612

 

 Giáo viên:  VŨ THỊ PHƯỚC

                                 Năm sinh: 1975

                                 Quê quán:  Thái Hoà, Triệu Sơn, Thanh Hoá

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐSP  TH năm  2005.

                                              

                                    Thành tích:  

                 Tổng phụ trách đội:  NGUYỄN NGỌC LỄ

                                 Năm sinh: 1972

                                 Quê quán:  Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :   TPT Đội

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp ĐHSP  TH năm  2006.

                                              

                                 Thành tích:  - Huy chương danh dự  Đoàn thanh

                                                        niên cộng sản HCM năm 2001

                                                         -  Huy chương Phụ trách giỏi

                                                        năm 2001

 

 


6. TỔ VĂN PHÒNG:

 

                                    Kế toán (Tổ trưởng):  HÀ THỊ THÁI TRÂN

                                 Năm sinh: 1977

                                 Quê quán:  Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ : Kế toán  ( Tổ trưởng Tổ Văn phòng )

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp ĐH Kế toán  năm 2009

                                              

                                    Thành tích:  

ĐT: 0976503854

Email: tranthaiha_238@yahoo.com

 


 


                      NV Văn Thư (Tổ phó ):   NGUYỄN LÊ THUỲ HÂN

                                 Năm sinh: 1983

                                 Quê quán:  Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :   Tổ phó Tổ Văn phòng

                                 Học vị :      Cử nhân

                                                    + Tốt nghiệp CĐ Tin 

                                                   

                                    Thành tích:  

-         Giáo viên giỏi cơ sở năm 2004.

 

           

 


                             Nhân vỉên thư viện:  TRẦN THỊ KIM THOA

                                 Năm sinh: 1980

                                 Quê quán:  Đông Hoà, TT Củng Sơn, Sơn Hoà, Phú Yên

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :     

                                                    + Tốt nghiệp .

                                              

                                    Thành tích:  

 

                                     Nhân viên bảo vệ :  LỮ ĐÌNH THÀNH

                                 Năm sinh: 1969

                                 Quê quán: Tịnh Bắc,Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

                                 Chức vụ :  

                                 Học vị :     

                                                   

                                                    

                                    Thành tích:  

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048