CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200110
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 1
  Địa chỉ:
Sơn Hà – Sơn Hoà – Phú Yên
  Điện thoại:
0573644300
  Thư điện tử :
th.sonha1.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  

              Được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ/ĐU ngày 04/04/2005 về việc tách chi bộ trường tiểu học số1-2 Sơn Hà thành 02 chi bộ: Trường tiểu học Số 1 Ngân Điền và số 2 Thạnh Hội.

            Chi bộ trường từ ngày được thành lập, gồm 7đ/c đảng viên đ/c Nguyễn Tấn Thích Hiệu trưởng đựợc bầu làm Bí thư. Tháng 6 năm2008 Đồng chí Trương Hữu Đồng Hiệu trưởng dược chuyển công tác về được Đảng ủy Xã Sơn Hà quyết định giữ chức vụ Bí thư chi bộ .nhiệm kì 2008-2010.

        Từ khi được thành lập đến nay, chi bộ đã tiến hành thành công 2 kỳ đại hội chi bộ . Qua mỗi kỳ đại hội, căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình thực tế của nhà trường, chi bộ đã xây dựng nghị quyết, đề ra các giải pháp, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh . 

        Trong những năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Trường tiểu học Số 1 Ngân Điền  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.Năm 2008 chi bộ đạt danh hiệu  chi bộ trong sạch vững mạnh; năm 2009 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Bên cạnh việc lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh được chú trọng. Chi bộ đã triển khai tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng đến toàn thể CB-ĐV-GV-NV trong nhà trường, tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ đảng và đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá xếp loại đảng viên đủ tư cách phát huy tác dụng tốt, chi bộ được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên mới có nhiều tiến bộ. Từ 07 đảng viên  vào tháng 4/2005, đến nay chi bộ có 13 đảng viên, chiếm tỷ lệ trên 38,2% so với tổng số CB-GV-NV của nhà trường.

       Chúng ta rất tự hào về những thành quả đạt được trong xây dựng và phát triển của chi bộ nhiệm kì 2008-2010 . Trong thời gian tới, toàn thể CB-ĐV đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Giữ vừng và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiến tiến , phấn đấu đạt trường tiên tiến xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048