CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200110
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ 1
  Địa chỉ:
Sơn Hà – Sơn Hoà – Phú Yên
  Điện thoại:
0573644300
  Thư điện tử :
th.sonha1.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng: TRƯƠNG HỮU ĐỒNG  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
Điện Thoại: 0986693069
Thành tích cá nhân:
- Hiệu trưởng trường TH Sơn Nguyên từ 2000 đến 2007; - Hiệu trưởng trường TH Sơn Hà 1 từ 2007 đến 2010; - Chiến sĩ thi đua cấp ngành năm 1995. Sở GD-ĐT khen. - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2006, 2009. Huyện khen
Phó Hiệu trưởng: NGUYỄN MẠNH KỲ  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2000
Điện Thoại: 01688928451
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2006, 2009
Tổ Văn Phòng
Tổ trưởng -Kế Toán : HÀ THỊ THÁI TRÂN  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐH Kế toán năm 2009
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
NV Văn Thư (Tổ phó ): NGUYỄN LÊ THUỲ HÂN  
Năm sinh : 1983
Nguyên quán: Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐ Tin
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
-Giáo viên giỏi cơ sở năm 2004
Nhân vỉên thư viện: TRẦN THỊ KIM THOA  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: TT Củng Sơn, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên bảo vệ : LỮ ĐÌNH THÀNH  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Tịnh Bắc,Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 5
Tổ trưởng : TRỊNH THỊ HUỆ  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 1999
Điện Thoại: 0573644887
Thành tích cá nhân:
-Giáo viên giỏi cơ sở năm 2005.
Tổ phó : NGUYỄN THỊ THU THUỶ  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: An Dân, Tuy An, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2000
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
- Giáo viên giỏi cơ sở năm 2004
Giáo viên: NGUYỄN THÀNH HƯNG  
Năm sinh : 1961
Nguyên quán: Hoà Quang, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 01265011612
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: VŨ THỊ PHƯỚC  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Thái Hoà, Triệu Sơn, Thanh Hoá
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 20
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổng phụ trách đội: NGUYỄN NGỌC LỄ  
Năm sinh : 1972
Nguyên quán: Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Huy chương danh dự Đoàn thanh niên cộng sản HCM năm 2001. - Huy chương Phụ trách giỏi năm 2001
Tổ CM Khối 1
Tổ trưởng: LÊ THỊ HÀ  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Bình Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: HỒ THỊ CHI LƯỢNG  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: PHAN THỊ MINH HIẾU  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Ngân Điền, Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2006
Giáo viên: ĐOÀN THỊ HOA MAI  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp THSP 9+3 năm 1992
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: ĐOÀN THỊ KIM LIÊN  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: .
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên-Chủ tịch CĐCS: ĐÀO THỊ TUYẾT SA  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Hoà Hiệp Nam, Đông Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại: 0975702959
Thành tích cá nhân:
- Giáo viên giỏi cơ sở năm 2002
Tổ CM Khối 2
Tổ trưởng: VƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
-Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm 2006; -Giáo viên giỏi cơ sở năm 2003, 2004, 2005; -Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2006
Tổ phó: HUỲNH THỊ THANH THƯ  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Hoà Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại: 01692835550
Thành tích cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2008.
Giáo viên: TRẦN THỊ ÚT  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Ninh Thọ, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: VŨ THỊ HIẾN  
Năm sinh : 1964
Nguyên quán: Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: VÕ THỊ THU NHÀN  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2000, 2002, 2007
Tổ CM khối 3
Tổ trưởng: PHAN THỊ HỒNG MAI  
Năm sinh : 1970
Nguyên quán: Khu phố Quang Trung, Thành pố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm 2006; - Giáo viên giỏi cấp Huyện năm 1997 - Giáo viên giỏi cơ sở các năm 2004, 2005.
Tổ phó : VÕ THỊ MINH NGUYỆT  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: HỒ THỊ HOA ANH  
Năm sinh : 1959
Nguyên quán: Phường 6, Tuy Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP TH năm 2009
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: ĐẶNG THỊ HIÊN  
Năm sinh : 1966
Nguyên quán: Củng Sơn, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2006
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ CM Khối 4
Tổ trưởng : ĐINH THỊ TIỂN  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2001
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó : BÙI XUÂN THUẬN  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Xuân Phương, Sông Cầu, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 1999
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: VÕ TIẾN HOÀNG  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Sơn Hà, Sơn Hoà, Phú Yên
Học vị: CĐSP TH năm 2004
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
- Giáo viên giỏi cơ sở các năm 2004, 2005
Giáo viên: LÊ VĂN TRỌNG  
Năm sinh : 1959
Nguyên quán: Hoà Bình, Tây Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 1995.
Giáo viên: NGUYỄN THUỲ VY  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2003.
Điện Thoại: 0918105696
Thành tích cá nhân:
Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2000 – 2001
Giáo viên: LÊ THị KIM CHÚC  
Năm sinh : 1974
Nguyên quán: Thị trấn Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 1998
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Giáo viên dạy giỏi cơ sở năm 2002
Giáo viên: TRẦN QUỐC HIỀN  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: An Định, Tuy An, Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP TH năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048