CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC
  Địa chỉ:
Thôn Tân Thành, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hòa
  Điện thoại:
0573862252
  Thư điện tử :
Suoibac.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG  
   4-CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐƠN VỊ  
   5-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  

- Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

      Khen thưởng: Gồm 10 người.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Quang Hội

Chủ tịch hội đồng

2

Dương Thùy Miên

Phó chủ tịch

3

Thẩm Thị Nga                  

 Ủy viên

4

Ngô Lê Trúc Phương       

Ủy viên

5

Trần Thị Ái Tịnh

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Lương Hồng  

Ủy viên

7

Nguyễn Lê Hoàng           

Ủy viên

8

Đinh Vũ Như Nguyệt         

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Thu Hà           

Ủy viên – Thư ký

10

Châu Ngọc Hồng

Ủy viên

  

    Kỷ luật: Gồm 7 người

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Quang Hội

Chủ tịch hội đồng

2

Dương Thùy Miên

Phó chủ tịch

3

Thẩm Thị Nga                   

 Ủy viên

4

Ngô Lê Trúc Phương       

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Hà           

Ủy viên – Thư ký

6

Châu Ngọc Hồng

Ủy viên

7

Giáo viên chủ nhiệm có học sinh vi phạm

 

   - Ban an toàn giao thông

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Quang Hội

Trưởng ban

2

Dương Thùy Miên

Phó ban

3

Thẩm Thị Nga                  

 Ủy viên  trực

4

Ngô Lê Trúc Phương       

Ủy viên

5

Nguyễn Văn Tân

Ủy viên

6

Giáo viên chủ nhiệm lớp

 

    - Ban chỉ đạo công tác y tế: Gồm 05 người

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Quang Hội

Trưởng ban

2

Dương Thùy Miên

Phó ban

3

Thẩm Thị Nga                  

 Ủy viên  

4

Ngô Lê Trúc Phương       

Ủy viên trực

5

Châu Văn Hồng

Ủy viên

 

   - Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy,cơ giáo là    một tấm gương đạo đức ,tự học và sáng tạo”Trường trung học cơ sở Suối Bạc

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Quang Hội

Trưởng ban

2

Dương Thùy Miên

Phó ban

3

Thẩm Thị Nga                  

 Ủy viên  

4

Lê Ngọc Vũ

Ủy viên

5

Châu Văn Hồng

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hằng

Ủy Viên

7

Nguyễn Lê Hoàng

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Lương Hồng

Ủy viên

9

Trần Thị Ái Tịnh

 

10

Đinh Vũ Như Nguyệt

 

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048