CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC
  Địa chỉ:
Thôn Tân Thành, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hòa
  Điện thoại:
0573862252
  Thư điện tử :
Suoibac.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG  
   4-CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐƠN VỊ  
   5-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Tổ Toán -Lý
Tổ trưởng: Nguyễn Lê Hoàng  
Năm sinh : 14/05/1982
Nguyên quán: Sơn Hà,Sơn Hòa
Học vị: ĐHSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Lê Thị Kim Hương  
Năm sinh : 09/06/1981
Nguyên quán: An Ninh , Tuy An
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Thị Quý Phương  
Năm sinh : 25/12/1982
Nguyên quán: Hoà Mỹ ,Tây Hòa
Học vị: ĐHSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Văn Rê  
Năm sinh : 29/12/1981
Nguyên quán: Sơn Hà,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Thị Nhớ  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị: Cử nhân
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Ban Giám Hiệu
Hiệu trưởng: Cao Quang Hội  
Năm sinh : 13/3/1970
Nguyên quán: Sơn Hà,Sơn Hòa
Học vị: ĐHSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
CSTĐ cơ sở
Tổ Xã Hội
Giáo viên: Lê Thị Thanh  
Năm sinh : 20/06/1982
Nguyên quán: Nam Sơn,Đô Lương,NA
Học vị: ĐH địa
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Thị Bích Vân  
Năm sinh : 07/11/1979
Nguyên quán: Sơn Định,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ trưởng: Thẩm Thị Nga  
Năm sinh : 01/06/1980
Nguyên quán: Sơn Hà,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Võ Thị Thu Hà  
Năm sinh : 01/05/1980
Nguyên quán: An Dân, Tuy An
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Châu Ngọc Hồng  
Năm sinh : 12/11/1964
Nguyên quán: Tam Mỹ,Núi Thành,QN
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Khoa học Tự nhiên
Giáo viên: Lê Ngọc Vũ  
Năm sinh : 04/03/1984
Nguyên quán: Hòa An,Phú Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Nguyên Trác  
Năm sinh : 27/05/1981
Nguyên quán: Hòa An,Phú Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Thị Tường Vi  
Năm sinh : 27/12/1982
Nguyên quán: Củng Sơn,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Lương Hồng  
Năm sinh : 06/06/1978
Nguyên quán: Hòa Trị ,Phú Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Thư  
Năm sinh : 24/11/1980
Nguyên quán: Hương Điền,Vũ Quang,HT
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Tiếng Anh- Nghệ thuật
Giáo viên: Dương Thị Tuyết  
Năm sinh : 12/03/1977
Nguyên quán: An Ninh Đông-Tuy An
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng  
Năm sinh : 16/07/1979
Nguyên quán: An Phú, Tuy Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ trưởng: Trần Thị Ái Tịnh  
Năm sinh : 05/05/1977
Nguyên quán: Củng Sơn,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Thị Quý Ngọc  
Năm sinh : 27/10/1978
Nguyên quán: Hòa Mỹ, Tây Hòa
Học vị: CĐSPv
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Ngô Lê Trúc Phương  
Năm sinh : 24/08/1985
Nguyên quán: Củng Sơn,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Cao Thị Liên  
Năm sinh : 06/06/1980
Nguyên quán: Diễn An-Diễn Châu-Nghệ An
Học vị: CĐSP Họa- Đoàn đội
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Ngữ Văn
Tổ trưởng: Dương Thùy Miên  
Năm sinh : 21/05/1970
Nguyên quán: An Lạc,Sơn Động,BG
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
CSTĐ Cơ Sở 2006-2009
Tổ phó: Võ Thị Lẽ  
Năm sinh : 16/10/1980
Nguyên quán: Củng Sơn,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà  
Năm sinh : 06/04/1979
Nguyên quán: Sơn Hà,Sơn Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Tuyết Vi  
Năm sinh : 11/06/1982
Nguyên quán: Hòa An,Phú Hòa
Học vị: CĐSP
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Hành chính
Tổ trưởng: Đinh Vũ Như Nguyệt  
Năm sinh : 24/07/1982
Nguyên quán: Sơn Phước,Sơn Hòa
Học vị: ĐHKT
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Bảo Vệ: Nguyễn Văn Tân  
Năm sinh :
Nguyên quán: .
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân Viên: Đậu Thị Thúy  
Năm sinh : 28/02/1985
Nguyên quán: Ngọc Lĩnh,Tĩnh Gia,TH
Học vị: Trung cấp TV-TT
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân Viên: Dương Gia Quốc  
Năm sinh : 01/05/1984
Nguyên quán: Sơn Phước, Sơn Hòa
Học vị: CĐ Tin Học
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048