CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200885
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG PTCS KPÁKƠLƠNG
  Địa chỉ:
Thôn Ma Đỉa, xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
0573606010
  Thư điện tử :
ptcs.kpakolong.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  

Tiền thân là Trường tiẻu học Cà Lúi thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng tháng 9 năm 1975. Do nhu cầu học tập của con em địa phương tháng 3 năm 2003 UBND Huyện Sơn Hoà ra quyết định thành lập Trường PTCS Cà Lúi đến nay.

      Hiện nay Trường có 3 điểm Trường: Bậc THCS 1 điểm Trường tại buôn Ma Lưng, bậc tiểu học 2 điểm Trường tại buôn Ma Đỉa ( điểm chính ), buôn Ma Đao ( điểm lẻ ). Với 19 phòng học cấp 4.

 
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048