CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200849
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG PTCS KPÁKƠLƠNG
  Địa chỉ:
Thôn Ma Đỉa, xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
0573606010
  Thư điện tử :
ptcs.kpakolong.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
   6-CÁC BAN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀH LẬP BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG  
 
 
Tổ Hành chính
Hiệu Trưởng: Trần Lễ  
Năm sinh : 15-01-1958
Nguyên quán: Phường 6, Tuy Hoà, Phú Yên
Học vị: CĐSP Toán- Mỹ thuật năm 2001
Điện Thoại: 0986953538
Thành tích cá nhân:
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
Phó Hiệu Trưởng: Ksor Le  
Năm sinh : 08-02-1972
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Cử Nhân Quản lý giáo dục
Điện Thoại: 01663375829
Thành tích cá nhân:
Huy chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc,kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
Phó Hiệu Trưởng: Lê Hồng Đại  
Năm sinh : 1962
Nguyên quán: Vũ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Học vị: ĐHSP toán năm 2005
Điện Thoại: 01655411644
Thành tích cá nhân:
Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học:2005-2006 ;2007-2008 ;2008-2009
Giáo viên dạy kê : Dương Thị Huỳnh Chung  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Tam Nghĩa – Núi Thành – Quảng Nam
Học vị: Tốt nghiệp ĐHSP năm 2005
Điện Thoại: 0976970427
Thành tích cá nhân:
CSTĐCS 2 năm (2008; 2009)
PC-THCS: Dương Văn Thông  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Hòa Tân Đông- Đông Hòa – Phú Yên
Học vị: ĐHSP Ngữ Văn năm 2008
Điện Thoại: 01668371627
Thành tích cá nhân:
Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
Chuyên Trách Phổ Cập GDTH: Kpá Quang  
Năm sinh : 1964
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung học Sư phạm 12+2
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Giáo Dục;Kỉ niệm chương về công tác Công đoàn
Nhân viên Kế Toán: Võ Thị Mỹ Nương  
Năm sinh : 1985
Nguyên quán: Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên
Học vị: Trung cấp Kế Toán năm 2007
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên thư viện: Chu Thị Hoài Thương  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Trung cấp thư viện năm 2006
Điện Thoại: 01685046604
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên văn phòng: Sô Loi  
Năm sinh : 1960
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: 9+1
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân viên Bảo vệ: Kpá Y Krơn  
Năm sinh : 1985
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: 9/12
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Khối 1
Tổ trưởng : Nguyễn Ngọc Thông  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Hoà Trị -Phú Hoà- Phú Yên
Học vị: Cử Nhân cao đẳng sư phạm
Điện Thoại: 01673733792
Thành tích cá nhân:
Đạt giáo Viên Cơ Sở Năm Học 2003-2004
Tổ phó: Nguyễn Thị Kim Thanh  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Định Tây – Phú Hoà – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP tiểu học năm 2006
Điện Thoại: 0573 606 159
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Rơ Chăm Đậu  
Năm sinh : 1965
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung học sư phạm 9+3 năm 1998
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : Lê Mô Liêm  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung học Sư phạm 12+2
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ khối 2+3
Tổ trưởng : So Lưới  
Năm sinh : 1966
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung học Sư phạm 9+3
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : Nguyễn Văn Thái  
Năm sinh : 1962
Nguyên quán: Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên
Học vị: Trung học Sư phạm 12+2
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : Kpá Bơi  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung học sư phạm 9+3
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : Ksor Việt  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung cấp sư phạm 9+3
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Kpá Long  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung học Sư phạm 9+3
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Rơ Chăm Soan  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung cấp sư phạm 9+3
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Khối 4+5
Tổ trưởng : Võ Chí Thành  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Sơn Xuân – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2001
Điện Thoại: 01679431656
Thành tích cá nhân:
Giáo viên giỏi cơ sở năm 2004;CSTĐCS 2 năm (2007; 2008)
Giáo viên: LÊ DUY THOA  
Năm sinh : 1967
Nguyên quán: Hoà Định Đông- Phú Hoà- Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2001
Điện Thoại: 01673732747
Thành tích cá nhân:
GV dạy giỏi cơ sở năm 1998-1999 và 2000-2001
Giáo viên: Lê Mô Thất  
Năm sinh : 1965
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung cấp sư phạm 9+3
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Quang châu  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Hành Tín – Nghĩa Hành – Quảng Ngãi
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP tiểu học năm 2006
Điện Thoại: 0988716644
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Sô Ấp  
Năm sinh : 1963
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Trung cấp sư phạm 12+2
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Xã Hội
Tổ trưởng : Trần Thanh Kim Phong  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Sơn Hà- Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Văn - GDCD
Điện Thoại: 01675499661
Thành tích cá nhân:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008 – 2009
Giáo viên: Nguyễn Văn Nam  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Sơn Long- Sơn Hòa- PhúYên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP Văn – Sử
Điện Thoại: 0979401417
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Phúc Trình  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú Yên
Học vị: TN ĐHSP Địa Lí năm 2003
Điện Thoại: 0918106643
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Thị Dung  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Phú Lộc – Thừa Thiên Huế
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2002
Điện Thoại: 01668774969
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Mẫu Giáo
Tổ trưởng : Phan Thị Thanh Hoa  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
Học vị: CĐSP mầm non năm 2008
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Quy  
Năm sinh : 1983
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: CĐSP mầm non năm 2008
Điện Thoại: 0978008550
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: So Hờ Lý  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Cà Lúi-Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị:
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Tường Quyên  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp Trung cấp năm 2006
Điện Thoại: 01669031833
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Tự nhiên
Tổ trưởng : Huỳnh Mỹ  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Lộc Điền – Phú lộc – Thừa Thiên Huế
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2004
Điện Thoại: 0934842355
Thành tích cá nhân:
Đạt danh hiệu CS-TĐCS 3 năm liền từ 2007 đến 2009
Giáo viên: Bùi Xuân Phán  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Sơn Hà-Sơn Hoà-Phú Yên
Học vị: TN CĐSP năm 2001
Điện Thoại: 01236908200
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Gia Phong  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Sơn Hà- Sơn Hòa- Phú Yên
Học vị: CĐSP Phú Yên năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: ĐÀO HẢI THOẠI  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Lệ Thuỷ-Quảng Bình
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2005
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Trường Khắc Sinh  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên
Học vị: CĐSP Phú Yên năm 2004
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: RƠ Ô H’ Thuyết  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Sơn Phước – Sơn Hòa – Phú Yên
Học vị: Đại Học Sư Phạm Toán năm 2003
Điện Thoại: 0974685248
Thành tích cá nhân:
.
Tổ ngoại thể
Tổ trưởng : Trương Thị Thu Thủy  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Hương Trà,Tỉnh Thừa Thiên Huế
Học vị: TN CĐSP Tiếng Anh
Điện Thoại: 0918947926
Thành tích cá nhân:
.
Tổ phó: Nguyễn Văn Phước  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Phú Thạnh – Thành Phố Tuy Hòa
Học vị: TN CĐSP Mĩ Thuật- công tác đội
Điện Thoại: 01646130521
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên : VĂN TẤN TỰ  
Năm sinh : 1983
Nguyên quán: Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa - Phú Yên
Học vị: Đại Học Thể Dục Thể Thao
Điện Thoại: 01688759252
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Sô Giang Brao  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Phú Mỡ-Đồng Xuân-Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Âm nhạc
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên - TPT đội: Trần Văn Thịnh  
Năm sinh : 1983
Nguyên quán: Củng Sơn- Sơn Hòa -Phú Yên
Học vị: Tốt nghiệp CĐSP năm 2007
Điện Thoại: 01676192680
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048