CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN HÒA

 
 Thông tin chung
 Văn bản pháp quy
 Thông tin ngành

 Tài nguyên

 
 Lượt truy cập
200850
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG THCS SƠN NGUYÊN
  Địa chỉ:
Thôn Nguyên An , xã Sơn Nguyên , huyện Sơn Hòa , tỉnh Phú Yên
  Điện thoại:
.
  Thư điện tử :
.
Xem chi tiết:
 
   1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG  
   2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG  
   3-TÓM TẮT VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG  
   4-CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG  
   5-TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  
 
 
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng: Bùi Văn Yên  
Năm sinh : 1961
Nguyên quán: Hòa Mỹ - Tây Hòa
Học vị: Cử nhân
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Chấn  
Năm sinh : 1968
Nguyên quán: Hòa Thắng
Học vị: Đại Học Toán
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Văn Phòng
Nhân Viên Bảo Vệ: Lê Văn Lựu  
Năm sinh : 1955
Nguyên quán: Bình Định
Học vị: .
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Trần Đại Đồ Long  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Quãng Ngãi
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thoại Hương  
Năm sinh : 1958
Nguyên quán: Thừa Thiên Huế
Học vị: Sơ Cấp kế Toán
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Lữ Đình Nghĩa  
Năm sinh : 1957
Nguyên quán: Quãng Ngãi
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân Viên Thư Viện: Hồ Thị Hải Hồ  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Tuy Hòa
Học vị: Trung Cấp Thư Viện
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân Viên Văn Thư: Nguyễn Văn Linh  
Năm sinh : 1987
Nguyên quán: Hòa Thắng
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Nhân Viên Thiết Bị: Lê Thị Ái Nhi  
Năm sinh : 1988
Nguyên quán: Sơn Hòa
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Ngoại Ngữ
Giáo Viên: Đặng Thị Thanh Thúy  
Năm sinh : 1986
Nguyên quán: Quãng Ngãi
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Nguyễn Lê Xuân Diễm  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Đặng Thị Nhiễu  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Phùng Thị Bích Nhị  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Nguyễn Đức Trọng  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Quãng Nam
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Khoa học tự nhiên
Giáo Viên: Lê Thị Minh Thoa  
Năm sinh : 1969
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Phùng Nhi Nguyên  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Minh Kiều  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Điệp  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Chủ Tịch Công Đoàn: Phan Thị Xuân Liễu  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo Viên: Phạm Văn Khánh  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao đẳng sư phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Khoa học Xã hội
Giáo viên: Cao Đăng Thích  
Năm sinh : 1977
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đoàn Thị Kim  
Năm sinh : 1963
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Thị Ngọc Bích  
Năm sinh : 1979
Nguyên quán: Bình Định
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trương Thị Mỹ Dung  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Nghệ An
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Bùi Thị Kim Loan  
Năm sinh : 1978
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Võ Thị Hoàng Trang  
Năm sinh : 1984
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Ngữ Văn
Giáo viên: Nguyễn Phước Như Ý  
Năm sinh : 1982
Nguyên quán: Quãng Ngải
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trương Thị Mỹ Hiệp  
Năm sinh : 1975
Nguyên quán: Bình Định
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Đỗ Thị Mỹ Lam  
Năm sinh : 1973
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Thế Vinh  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phan Thị Thùy Loan  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Lê Phú Tấn  
Năm sinh : 1970
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Tổ Toán
Giáo viên: Hoàng Ngọc Bình  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Nghệ An
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Linh  
Năm sinh : 1980
Nguyên quán: Bình Định
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Phạm Thị Thanh Nhàn  
Năm sinh : 1981
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Võ Thế Duy  
Năm sinh : 1976
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
Giáo viên: Trần Xuân Huy  
Năm sinh : 1971
Nguyên quán: Phú Yên
Học vị: Cao Đẳng Sư Phạm
Điện Thoại:
Thành tích cá nhân:
.
 
   
     
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sơn Hòa - Phú Yên-Việt Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Sơn Hòa  
    05-Võ Thị Sáu - H. Sơn Hòa- Phú Yên
Tổ Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573861777
pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn   
    0
057.3842048